Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Region i regionalizm - kulturowe problemy Podlasia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1RER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Region i regionalizm - kulturowe problemy Podlasia
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wielokulturową (etniczną, religijna i społeczną) problematyką Podlasia jako regionu z uwzględnieniem czynników, które warunkowały w przeszłości i kształtują obecnie jego specyfikę.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podlasie w granicach historycznych i administracyjnych. Wielokulturowy charakter Podlasia w perspektywie etnicznej, wyznaniowej, społecznej. Dziedzictwo kultury materialnej i duchowej regionu.

Pełny opis:

1.profil studiów: ogólnoakademicki

2.forma studiów: stacjonarne

3.rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 3

4.dziedzina: nauki humanistyczne dyscypliny: etnologia, historia

5.rok / semestr studiów: I r. I st, semestr I

6.wymagania wstępne: brak

7.liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h ćwiczeń

8.metody dydaktyczne: dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacje tematyczne studentów, elementy wykładu informacyjnego,

9.punkty ECTS; 3

10.Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w cwiczeniach – 30 h;

– przygotowanie do cwiczeń – 30;

– przygotowanie prezentacji zaliczeniowej – 10 h;

– konsultacje – 5 h;

Razem 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

11. Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 h, co odpowiada 1, 6 punktu ECTS

- o charakterze praktycznym – 30 h, co odpowiada 1,4 punktu ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną, trzy nieobecności nieusprawiedliwione kwalifikują do niezaliczenie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Matus
Prowadzący grup: Irena Matus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.