Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Stanów Zjednoczonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2HSZ Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Stanów Zjednoczonych
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (lista przedmiotów):

Historia Stanów Zjednoczonych 0500-MS1-2HSZ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi okresami historii Stanów Zjednoczonych,

budowy podstaw systemu politycznego republiki, jej rozwoju i ekspansji terytorialnej w kolejnych dekadach i wiekach.

Pełny opis:

Przedstawienie zarysu historii Stanów Zjednoczonych, począwszy od walki o niepodległość (1776-1783) do czasów współczesnych. Pokazanie kolejnych etapów rozwoju republiki, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji terytorialnej USA i podboju Zachodu oraz wojny secesyjnej i jej następstw dla dalszego rozwoju państwa w II połowie XIX w. Zapoznanie z przemianami gospodarczo-społecznymi, emancypacją kobiet, rolą imigrantów i przyśpieszoną industrializacją na przełomie wieków. Pokazanie udziału i roli Stanów Zjednoczonych w kolejnych wojnach światowych i ich wzrastającej pozycji w stosunkach międzynarodowych po 1945 roku oraz we współczesnym świecie.

Literatura:

Lektura podstawowa:

Krzysztof Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1991.

-----------------------, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992,Warszawa 1995.

Philip Jenkins, Historia Stanów Zjednoczonych, Kraków 2009.

Lubomir Zybikiewicz, USA, Warszawa 2004.

Lektura uzupełniająca:

Hugh Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2004.

Marek Gołębiewski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005.

Robert V. Hine, John Mack Faragher, Pogranicza. Historia amerykańskiego Zachodu, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze dotyczące historii Stanów Zjednoczonych i ich roli w stosunkach międzynarodowych

zna podstawowe narzędzia służące do wybranych typów badań społecznych i wie, do jakich celów służą

ma podstawową wiedzę z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, w szczególności historii współczesnej

K_W01; K_W11; K_W17

Umiejętności

potrafi właściwie interpretować wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze współczesnych Stanów Zjednoczonych

potrafi doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

K_U01; K_U04

Kompetencje społeczne

wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych amerykańskich kwestii ekonomicznych, politycznych i kulturowych z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych

ma potrzebę samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy

K_K08; K_K12

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny testowy (na bazie wykładu i lektur).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.