Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-2PDWII-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.fakultatywne
II rok I stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia nieorganiczna 310-JBS1-1CHN
Chemia organiczna 310-JBS1-2CHOR
Podstawy gospodarki odpadami 310-JBS1-1PGO
Regionalna gospodarka odpadami 310-JBS1-1RGD

Założenia (opisowo):

Podstawy gospodarki odpadami,

Regionalna gospodarka odpadami

Chemia nieorganiczna

Chemia organiczna

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Rodzaje odpadów i sposoby postępowania z nimi. Podział odpadów niebezpiecznych. Źródła i składniki odpadów niebezpiecznych. Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Pełny opis:

1. Ogólne informacje o odpadach i sposobach postępowania z nimi.

2. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych.

3. Akty prawne regulujące zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

4. Składniki odpadów niebezpiecznych.

5. Kryteria kwalifikacji odpadów jako odpady niebezpieczne.

6. Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Literatura:

1. Czesława Rosik-Dulewska: "Podstawy gospodarki odpadami"

PWN, 2021 r.

2. Wiktoria Sobczyk: "Odpady niebezpieczne. Przepisy i codzienność", Wydawnictwa AGH, 2019 r.

3. Branżowe czasopisma i strony internetowe.

Efekty uczenia się:

Zasób wiedzy dotyczącej odpadów niebezpiecznych i sposobów postępowania z nimi, pozwalający na ocenę zalet oraz ograniczeń stosowania każdej z nich z uwzględnieniem aspektów prawnych, technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Umiejętność zaprezentowania wystąpienia na zadany temat, związany z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach, w oparciu o samodzielnie zgromadzone materiały źródłowe i przeglądowe i sporządzoną na ich podstawie prezentację multimedialną.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia (na ocenę) jest obecność na zajęciach oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Zenon Łotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia nieorganiczna 310-JBS1-1CHN
Chemia organiczna 310-JBS1-2CHOR
Podstawy gospodarki odpadami 310-JBS1-1PGO
Regionalna gospodarka odpadami 310-JBS1-1RGD

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.