Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura naukowa i naukowe bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-3LNN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura naukowa i naukowe bazy danych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
III rok I stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 310-JBS1-1TIN

Założenia (opisowo):

Zapoznanie ze sposobami wyszukiwania literatury naukowej na przykładzie literatury chemicznej polsko- i angielskojęzycznej w dostępnych źródłach tradycyjnych i elektronicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Umiejętność wyszukiwania pozycji literaturowych w katalogach bibliotecznych i dostępnych źródłach elektronicznych.

Pełny opis:

1. Google i inne wyszukiwarki internetowe. Krytyczne korzystanie z informacji pozyskiwanych z Internetu i sposoby ich weryfikacji.

2. Wydawnictwa książkowe i kompilacje danych (źródła typu encyklopedie, textbooks, handbooks, comprehensive).

3. Pełnotekstowe chemiczne bazy danych, prace oryginalne i przeglądowe, patenty.

4. Współczynnik oddziaływania Impact Factor i jego znaczenie, lista JCR, numery ORCID i DOI, baza Web of Science.

5. Sposoby ściągania i cytowania danych bibliograficznych publikacji.

6. Informacje w katalogach firm chemicznych. Wyszukiwanie danych fizykochemicznych i spektroskopowych związków.

7. Samodzielne sporządzenie przeglądu literaturowego związanego z tematem wykonywanej pracy licencjackiej.

Ogólny nakład pracy Studenta: 25 godz., w tym udział w zajęciach: 15 godz.;

Literatura:

- ogólnie dostępne źródła internetowe,

- e-zasoby Biblioteki Głównej UwB.

Efekty uczenia się:

- umiejętność krytycznego podejścia do informacji i materiałów pozyskanych z ogólnie dostępnych źródeł internetowych oraz weryfikacji ich prawdziwości i rzetelności;

- umiejętność przeszukiwania baz danych polsko- i angielskojęzycznych w zakresie wyszukiwania informacji chemicznej, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej;

- umiejętność samodzielnego opracowania pozyskanych informacji i przedstawienia ich w postaci raportu pisemnego lub wystąpienia ustnego;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność Studenta na zajęciach oraz wykonanie dwóch zadań samodzielnych. Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Zenon Łotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 310-JBS1-1TIN

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie ze sposobami wyszukiwania literatury naukowej na przykładzie literatury chemicznej polsko- i angielskojęzycznej w dostępnych źródłach tradycyjnych i elektronicznych.

Pełny opis:

1. Google i inne wyszukiwarki internetowe. Krytyczne korzystanie z informacji pozyskiwanych z Internetu i sposoby ich weryfikacji.

2. Wydawnictwa książkowe i kompilacje danych (źródła typu encyklopedie, textbooks, handbooks, comprehensive).

3. Pełnotekstowe chemiczne bazy danych, prace oryginalne i przeglądowe, patenty.

4. Współczynnik oddziaływania Impact Factor i jego znaczenie, lista JCR, numery ORCID i DOI, baza Web of Science.

5. Sposoby ściągania i cytowania danych bibliograficznych publikacji.

6. Informacje w katalogach firm chemicznych. Wyszukiwanie danych fizykochemicznych i spektroskopowych związków, korzystanie z programów typu predict NMR.

7. Samodzielne sporządzenie przeglądu literaturowego związanego z tematem wykonywanej pracy licencjackiej.

Ogólny nakład pracy Studenta: 25 godz., w tym udział w zajęciach: 15 godz.;

Literatura:

- ogólnie dostępne źródła internetowe,

- e-zasoby Biblioteki Głównej UwB.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)