Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
310-JBS1-3BEZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-3BRM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżają studentowi problem odpadów polimerowych. Pozwalają poszerzyć wiedzę z zakresu recyklingu odpadów polimerowych oraz nowoczesnych technik wytwarzania materiałów biodegradowalnych.

Zajęcia praktyczne wskażą nowoczesne metody analizy materiałów polimerowych oraz procesów badania biodegradacji.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1BIO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii. W trakcie realizacji przedmiotu student poznaje zasady współczesnej nomenklatury biologicznej, różnorodność organizmów jedno-i wielokomórkowych, formy morfologiczne i specjalizację budowy organizmów.

Założeniem przedmiotu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy o budowie i czynnościach życiowych organizmów oraz ich adaptacji do środowiska, a także zrozumienie zależnościach przyczynowo - skutkowych w ewolucji świata ożywionego

Zajęcia służą rozszerzeniu wiedzy biologicznej, pozwalają zrozumieć zależności między różnymi poziomami organizacji materii żywej.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1CHF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu Chemia fizyczna są związane z podstawowymi definicjami i prawami termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi, przewodnictwa elektrolitycznego, kinetyki i elektrochemii.

Strona przedmiotu
310-JBS1-3COA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-1CHN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z chemii nieorganicznej obejmują zagadnienia ogólne oraz systematykę pierwiastków i związków nieorganicznych. Szczegółowo omawiane są metody otrzymywania, właściwości fizykochemiczne, struktura, reaktywność i zastosowania pierwiastków bloku s i p układu okresowego oraz ich związków. Poruszane są również zagadnienia dotyczące budowy i właściwości pierwiastków d elektronowych oraz związków kompleksowych.

Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia laboratoryjne i konwersatorium pogłębiające wiedzę z dziedziny chemii nieorganicznej.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1CHO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-3EEK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studentów rozumienia związków między potrzebami człowieka a możliwościami ich zaspokajania wynikającymi ze środowiskowych uwarunkowań (przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych). Scharakteryzowane zostaną najważniejsze wyzwania środowiskowe oraz rolę człowieka w powstawaniu zagrożeń wraz ze sposobami ich przeciwdziałania. Celem przedmiotu Edukacja ekologiczna, jest zapoznanie studenta z koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1EKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zaprezentować słuchaczom świat organizmów żywych (biosferę) jako efekt działania doboru naturalnego, powstały w specyficznych warunkach jakie istnieją na Ziemi. Zmiany funkcjonowania biosfery, ekosystemów czy populacji są efektem doboru preferującego maksymalizację dostosowania, rozumianego jako liczba genów przekazywanych przez osobniki następnym pokoleniom.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1EKOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się na terenie Stacji Terenowej UwB w Gugnach i prowadzone są na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w terenie. Głównie obserwacje biologiczne i proste eksperymenty terenowe. Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Strona przedmiotu
310-JBS1-1BHE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-3GZS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-3JLC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-3LNN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność wyszukiwania pozycji literaturowych w katalogach bibliotecznych i dostępnych źródłach elektronicznych.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1MAU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-1MET brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy meteorologii i klimatologiii. Efektem kształcenia jest poznanie głównych elementów pogody i klimatu, czynników kształtujących pogodę, rolę człowieka w ich działaniu. Poznanie aktualnych warunków klimatycznych kraju, wskazanie na główne kierunki współczesnej zmienności elementów pogody i prognozowane zmiany klimatu podczas global change.

Strona przedmiotu
310-JBS1-3MCA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cieczowej i gazowej. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
310-JBS1-3MES brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-3MET brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-3OOS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu krajowych i unijnych regulacji prawnych oraz administracyjnych stosowanych w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiot pokazuje studentowi kategorie uciążliwości przedsięwzięć oraz różne sposoby kontroli tych oddziaływań. Student poznaje rolę wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

Strona przedmiotu
310-JBS1-3OZE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-3PBI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje o biotechnologii i jej znaczeniu w gospodarce. Podstawowe informacje o biochemii i jej powiązaniu z biotechnologią

Strona przedmiotu
310-JBS1-1PGO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czym są odpady, problemy postępowania z nimi (unieszkodliwianie, wykorzystanie gospodarcze). Promocja ochrony środowiska i zachowań proekologicznych.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1PPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z systemem regulacji prawnych ochrony środowiska w Polsce.

Strona przedmiotu
310-JBS1-3PD1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sformułowanie celu pracy dyplomowej.

Zaplanowanie części badawczej - wybór odpowiednich metod badawczych.

Dyskusja na temat wyników prac z promotorem.

Strona przedmiotu
310-JBS1-3PD2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dyskusja na temat wyników prac z promotorem, krytyczna ocena uzyskanych wyników, weryfikacja założonych celów.

Strona przedmiotu
310-JBS1-3PRI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z podstawami innowacyjnej przedsiębiorczości. Sposobami planowania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć

technologicznych. Podstawy planowania biznesowego.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1RGD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza zapisów dokumentu źródłowego: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN "Plan gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2023-2028 projekt" .

Strona przedmiotu
310-JBS1-3SDP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student przygotowuje i prezentuje wyniki swojej pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1TIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć laboratoryjnych jest wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informatyczną. Na

zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi funkcjami programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz ChemSketch.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)