Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biotechnologii z elementami biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-3PBI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii z elementami biochemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowe informacje o biotechnologii i jej znaczeniu w gospodarce. Podstawowe informacje o biochemii i jej powiązaniu z biotechnologią

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami wstępującymi w biotechnologii, historią biotechnologii, rodzajami podziału biotechnologii, zaletami procesów biotechnologicznych, czynnikami

biotycznymi warunkującymi procesy biotechnologiczne, bioprocesowaniem. Zostaną również przybliżone zagadnienia dotyczące zastosowań współczesnej biotechnologii w produkcji farmaceutyków, przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Studenci zostaną zapoznani z definicją biochemii i charakterystyką wybranych metod modyfikacji organizmów żywych.

Literatura:

1. C. Ratledge, B. Kristiansen, Podstawy biotechnologii, PWN, Warszawa 2013

2. J. M. Berg, L. Stryer, J. Tymoczko, G. Gatto, Biochemia, PWN, 2018.

Efekty uczenia się:

KP6_KK2 - wykorzystanie wiedzy naukowej w pracy zawodowej w realiach gospodarki rynkowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin - elastyczne formy zaliczenia

kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Ryszard Łaźny, Marta Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe informacje o biotechnologii i jej znaczeniu w gospodarce. Podstawowe informacje o biochemii i jej powiązaniu z biotechnologią

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami wstępującymi w biotechnologii, historią biotechnologii, rodzajami podziału biotechnologii, zaletami procesów biotechnologicznych, czynnikami

biotycznymi warunkującymi procesy biotechnologiczne, bioprocesowaniem. Zostaną również przybliżone zagadnienia dotyczące zastosowań współczesnej biotechnologii w produkcji farmaceutyków, przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Studenci zostaną zapoznani z definicją biochemii i charakterystyką wybranych metod modyfikacji organizmów żywych.

Literatura:

1. C. Ratledge, B. Kristiansen, Podstawy biotechnologii, PWN, Warszawa 2013

2. J. M. Berg, L. Stryer, J. Tymoczko, G. Gatto, Biochemia, PWN, 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)