Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy molekularne śladów biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3MSB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Analizy molekularne śladów biologicznych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu przedmiotu student powinien wymienić i opisać markery molekularne stosowane w kryminalistyce. Student posiada ogólną znajomość sposobu wykorzystania markerów molekularnych i różnorodnych technik molekularnych w sprawach karnych lub innych np. dotyczących wykluczenia ojcostwa. Samodzielnie interpretuje wyniki uzyskane z analiz materiału roślinnego i zwierzęcego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce oraz zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mitochondrialnego, plastydowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Budowa DNA i mechanizmy prowadzące do jego degradacji.

2. Bazy danych - gromadzenie i przetwarzanie profili genetycznych.

3. Historia badań kryminalistycznych związanych z DNA i RNA.

4. Ślad biologiczny.

5. Markery molekularne DNA (STR, AFLP, RAPD, RFLP, SNP).

6. Geny i dziedziczenie - chrmosom X i Y.

7. Mitochondrialne i chloroplastowe DNA.

8. Przykłady spraw sądowych z wykorzystaniem analiz DNA i RNA jako dowodu.

Literatura:

1. Li R. 2015. Forensic biology. CRC Press.

2. Avise JC. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Gun A. 2019. Essensial forensic biology. Wyd. Willey.

4. Butler JM. 2011. Forensic DNA typing: Metodology and Interpretation. Wyd. Elsevier.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Efekty uczenia się:

1.Student wskazuje powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami

przyrodniczymi (K_W02).

3. Student posługuje się podstawową literaturą fachową w języku ojczystym oraz posiłkuje się prostą terminologią specjalistyczną w języku obcym, korzystając z dostępnych baz danych (K_U06, K_U07, K_U15).

4. Student samodzielnie dociera do źródeł wiedzy fachowej w celu jej pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania oraz prezentuje treści naukowe (K_U08).

5. Pracuje samodzielnie i zespołowo w rozwiązywaniu problemów (K_K02).

6. Student wykazuje kreatywność w poszukiwaniach i doborze danych z literatury i krytycyzm w wyrażaniu opinii (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, laboratoria.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów i wykładu (obecność na wykładach obowiązkowa, wykłady odbywają się na platformie MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Magdalena Świsłocka, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce, zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mtochondrialnego i plastydowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Budowa DNA jądrowego i mitochondrialnego i mechanizmy prowadzące do ich degradacji.

2. Bazy danych - gromadzenie i przetwarzanie profili genetycznych.

3. Historia badań kryminalistycznych związanych z DNA i RNA.

4. Ślad biologiczny.

5. Markery molekularne DNA (STR, AFLP, RAPD, RFLP, SNP).

6. Geny i dziedziczenie - chrmosom X i Y.

7. Mitochondrialne i chloroplastowe DNA.

8. Przykłady spraw sądowych z wykorzystaniem analiz DNA i RNA jako dowodu.

Literatura:

1. Li R. 2015. Forensic biology. CRC Press.

2. Avise JC. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Gun A. 2019. Essensial forensic biology. Wyd. Willey.

4. Butler JM. 2011. Forensic DNA typing: Metodology and Interpretation. Wyd. Elsevier.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Magdalena Świsłocka, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce, zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mtochondrialnego i plastydowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Budowa DNA jądrowego i mitochondrialnego i mechanizmy prowadzące do ich degradacji.

2. Bazy danych - gromadzenie i przetwarzanie profili genetycznych.

3. Historia badań kryminalistycznych związanych z DNA i RNA.

4. Ślad biologiczny.

5. Markery molekularne DNA (STR, AFLP, RAPD, RFLP, SNP).

6. Geny i dziedziczenie - chrmosom X i Y.

7. Mitochondrialne i chloroplastowe DNA.

8. Przykłady spraw sądowych z wykorzystaniem analiz DNA i RNA jako dowodu.

Literatura:

1. Li R. 2015. Forensic biology. CRC Press.

2. Avise JC. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Gun A. 2019. Essensial forensic biology. Wyd. Willey.

4. Butler JM. 2011. Forensic DNA typing: Metodology and Interpretation. Wyd. Elsevier.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.