Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1PCHI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznesu Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, grupa przedmiotów podstawowych

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia / semestr I

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

laboratorium - 15 godz.,

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 55 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 16,3 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz. i 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35 godz. i 1,4 pkt. ECTS

Na wykładzie omówione zostanie......

Ćwiczenia laboratoryjne ........

Literatura:

1. Cygański Andrzej (2013). Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

2. Czerpak Romuald (1993). Biochemia ogólna, strukturalna. FUW

3. Galus Zbigniew (2010). Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. PWN

4. John McMurry (2017) Chemia organiczna, PWN

5. Marczenko Z., Balcerzak M. (1998) Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt (2004). Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

7. Pazdro Krzysztof Maciej, Rola-Noworyta Anna (2019). Chemia. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Oficyna Wydawnicza

8. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R. (2006) Podstawy chemii analitycznej. PWN, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

KA6_WG2, KA6_WK2 – Student zna zastosowanie badań chemicznych w naukach przyrodniczych, charakterystykę podstawowych związków nieorganicznych i organicznych, podstawowe reakcje i prawa chemiczne warunkujące funkcjonowanie organizmów żywych

KA6_WG3 – Student zna narzędzia badań chemicznych służące do opisu oraz interpretacji zjawisk przyrodniczych

KA6_WK1 – Student zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach chemicznych

KA6_UW1 – Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze z wykorzystaniem odpowiednich metod chemicznych

KA6_UU1 – Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę a także umiejętności

KA6_UU2 – Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej oraz w planowaniu prostych zadań badawczych

KA6_KK1 – Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk chemicznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny (wykład)

....................... (laboratorium)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 rok

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Breczko
Prowadzący grup: Joanna Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cudowski
Prowadzący grup: Adam Cudowski, Katarzyna Puczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.