Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia żywności ekologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2MZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia żywności ekologicznej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień z zakresu mikrobiologii żywności ze szczególnym uwzględnieniem żywności ekologicznej. Student powinien posiadać wiedzę zapewniającą bezpieczne wytwarzanie, przechowywanie i sprzedawanie żywności ekologicznej oraz znać główne zasady obowiązujące w przetwórstwie rolno-spożywczym. Ponadto student powinien mieć świadomość zagrożeń związanych z nieodpowiednią jakością mikrobiologiczną takiej żywności.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć (wykłady i laboratoria) studenci poznają naturalną mikroflorę żywności ze szczególnym uwzględnieniem żywności ekologicznej oraz nauczą się identyfikować gatunki potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów obecnych w produktach ekologicznych. Nabędą umiejętności identyfikacji zagrożeń oraz podejmowania działań służących poprawie jakości produktów. Nauczą się także podstaw kontroli mikrobiologicznej żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów ekologicznych.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów ekobiznes

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 320-ES1-2MZS

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok / IV semestr

Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawową wiedzę biologiczną zgodną z wymaganiami dla etapu ponadpodstawowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15 godz.

laboratorium – 15 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. (red), Mikrobiologia żywności: teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2009.

2. Drewniak E., Drewniak T., Mikrobiologia żywności. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2007.

3. Zaleski J.S., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1985.

4. Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H., Mikrobiologia żywności. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1983.

5. Jay J.M., Modern Food Microbiology. 6th Edition. AN Aspen Publication, Maryland, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa, 2005.

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe pojęcia mikrobiologiczne (z zakresu mikrobiologii żywności) oraz terminy związane z produkcją i przetwarzaniem żywności ekologicznej, a także rodzaje żywności i procedury stosowane w jej przygotowywaniu

2. Student powinien samodzielnie opisywać środowisko produkcji i przetwarzania żywności ekologicznej oraz obecną tam florę mikrobiologiczną

3. Studenci charakteryzują właściwości mikroorganizmów i ich znaczenie w produkcji, przetwarzaniu i konserwowaniu żywności

4. Student rozpoznaje drobnoustroje obecne w żywności ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem organizmów wskaźnikowych i referencyjnych

6. Student analizuje próby żywności ekologicznej dostępnej w lokalnym handlu pod kątem poziomu skażenia mikrobiologicznego, obecności organizmów wskaźnikowych i odpowiednio interpretować wyniki przeprowadzonych eksperymentów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu z zajęć laboratoryjnych oraz egzaminu z części wykładowej przedmiotu. Dopuszczalną formą egzaminu jest egzamin pisemny w trybie stacjonarnym bądź zdalny za pomocą dostępnych narzędzi do kształcenia zdalnego umożliwiających rejestrację przebiegu i wyników egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Violetta Macioszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć (wykłady i laboratoria) studenci poznają naturalną mikroflorę żywności ze szczególnym uwzględnieniem żywności ekologicznej oraz nauczą się identyfikować gatunki potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów obecnych w produktach ekologicznych. Nabędą umiejętności identyfikacji zagrożeń oraz podejmowania działań służących poprawie jakości produktów. Nauczą się także podstaw kontroli mikrobiologicznej żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów ekologicznych.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów ekobiznes

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 320-ES1-2MZS

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok / IV semestr

Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawową wiedzę biologiczną zgodną z wymaganiami dla etapu ponadpodstawowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15 godz.

laboratorium – 15 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. (red), Mikrobiologia żywności: teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2009.

2. Drewniak E., Drewniak T., Mikrobiologia żywności. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2007.

3. Zaleski J.S., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1985.

4. Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H., Mikrobiologia żywności. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1983.

5. Jay J.M., Modern Food Microbiology. 6th Edition. AN Aspen Publication, Maryland, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa, 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.