Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kartografia i GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3GIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Kartografia i GIS
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WYKŁAD:

KA6_WG1 zna i rozumie kartograficzne podstawy reprezentacji świata rzeczywistego na płaszczyźnie i metodologie wybranych analiz przestrzennych

KA6_WG2 zna i rozumie relacje Systemów Informacji Przestrzennej z innymi naukami, w tym możliwości ich praktycznego wykorzystania

KA6_WG4 zna i rozumie praktyczne przykłady implementacji metod GIS do rozwiązania potencjalnych problemów ekobiznesu

KA6_UW1 potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej

KA6_KK1 Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, w tym samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności wykorzystując dostępne internetowe źródła wiedzy

LABORATORIUM

KA6_UW1, KA6_UW2 potrafi analizować problemy i zjawiska z wykorzystaniem metod GIS

KA6_UO7 potrafi planować i organizować pracę indywidualną w środowisku komputerowym

KA6_UU8 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

KA6_KK1 Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się oraz rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu ekobiznesu

KA6_KO2 jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, wykorzystując oprogramowanie wolnego dostępu i ogólnodostępne źródła danych

KA6_KO3 wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

KA6_KR4 jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych przestrzegając zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mirski
Prowadzący grup: Joanna Jarosz, Paweł Mirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.