Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1DEM#E Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Erasmus semestr letni
WEiF lato Erasmus
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the lectures and exercises, topics related to the main demographic theories, population structure, natural movement of the population and migration will be discussed. Moreover, methods and tools for the analysis of demographic phenomena and processes will be discussed. Additionally, the topic of forecasting demographic phenomena and processes in terms of socio-economic development will be discussed.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies: general academic

Form of studies: full-time:

Type of course: Module 3, Core subjects

Field and discipline of science: social sciences, economics and finance

Year of study, semester: 1 year, 2 semester (1st cycle)

Number of teaching hours: lecture 15 hours, classes 30 hours

Teaching methods: lecture with the use of multimedia presentations, exercises: work in class, presentation

ECTS points in the field of basic sciences appropriate for a given field of study, to which the learning outcomes relate to

of a given field of study, level and profile of education: 5.0

- lectures: 15 h

- exercises: 30 h

- exam: 2h

- consultation: 5.5 h

- preparation for exercises: 60 h

- preparation for the exam: 12.5 hours

including those requiring direct participation of academic teachers and students: 2.1 ECTS

of which of a practical nature: 2.0 ECTS.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. A. Haupt, T. Kane, Population Reference Bureau’s, Population Handbook, Population Reference Bureau, Washington, DC

2. J. Hickes Lundquist, D. Anderton, D. Yaukey, Demography, The Study of Human Population, Waveland Press, Long Grove, Illinois.

3. World Population Prospects 2019 Highlights, United Nations New York.

Additional literature:

1. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

2. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student will achieve the following learning outcomes:

1. Knowledge, the student knows and understands:

KP6_WG1- at an advanced level, key issues, theories in the field of economics and finance

KP6_WG4 - at an advanced stage, economic relations and the regularities that govern them in terms of microeconomics, macroeconomics and sectoral

KP6_WG6 - at an advanced level, selected issues in the field of norms and rules (organizational, legal, ethical, etc.)organizing economic structures and institutions, the regularities that govern them and their sources of change and methods of operation taking into account demographic, geographic, spatial and financial conditions

KP6_WK1 - fundamental dilemmas of modern civilization, including the role of man as an element of economic structures, in particular, as an entity operating in these structures and constituting them, and on the principles of functioning of these structures (their organization and management)

2. Skills, the student is able to:

KP6_UW1 - use your knowledge of the scientific discipline of economics and finance, analyze and interpret the causes and the course of specific economic processes and phenomena, including historical, demographic and geographic terms,

KP6_UW3 use your knowledge to formulate and solve complex problems, to critically analyze the causes and the course of specific processes and socio-economic phenomena in terms of macro and microeconomics, taking into account organizational, environmental and demographic aspects

KP6_UU1 independently plan and implement your own lifelong learning using specific knowledge of the disciplines of science economics and finance

KP6_UU2 use the acquired knowledge to analyze and resolve specific problems, proposing appropriate solutions to them including in the field of business management and economics, finance

3. Social competences, the student is ready to:

KP6_KK1 - critical evaluation of knowledge and content received due to the dynamics of the market and social processes taking place in the world, including in the field of social and economic policy, finance and law

KP6_KK2 - recognizing the importance of knowledge in the field of the scientific discipline of economics and finance in solving specific problems

cognitive, including consulting experts through the use of specialized national expertise and reports, and international

KP6_KK3 - solving specific cognitive and practical problems based on a critical assessment of the knowledge, information collected

KP6_KK4 - recognizing the importance of knowledge in the correct identification and resolution of dilemmas related to activity in the environment

social and economic activities related to the performance of the profession

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1) credit:

lecture: passing the course - written test

exercises: passing the exercises - presentation and activity in the classroom

2) evaluation method:

lecture - from 51 points to 100 points

exercises - from 51 points to 100 points

Percentage of points for obtaining a grade:

very good - 100% - 91%,

good plus - 90% - 81%,

good - 80% - 71%,

sufficient plus - 70% - 61%,

sufficient - 60% - 51%,

insufficient - 50% and less

3) The condition for completing the exercises is completing all the elements that make up the credit.

The condition for passing the lecture is the previous completion of the exercises.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski, Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

During the lectures and exercises, topics related to the main demographic theories, population structure, natural movement of the population and migration will be discussed. Moreover, methods and tools for the analysis of demographic phenomena and processes will be discussed. Additionally, the topic of forecasting demographic phenomena and processes in terms of socio-economic development will be discussed.

Pełny opis:

Profile of studies: general academic

Form of studies: full-time:

Type of course: Module 3, Core subjects

Field and discipline of science: social sciences, economics and finance

Year of study, semester: 1 year, 2 semester (1st cycle)

Number of teaching hours: lecture 15 hours, classes 30 hours

Teaching methods: lecture with the use of multimedia presentations, exercises: work in class, presentation

ECTS points in the field of basic sciences appropriate for a given field of study, to which the learning outcomes relate to

of a given field of study, level and profile of education: 5.0

- lectures: 15 h

- exercises: 30 h

- exam: 2h

- consultation: 5.5 h

- preparation for exercises: 60 h

- preparation for the exam: 12.5 hours

including those requiring direct participation of academic teachers and students: 2.1 ECTS

of which of a practical nature: 2.0 ECTS.

Literatura:

Basic literature:

1. A. Haupt, T. Kane, Population Reference Bureau’s, Population Handbook, Population Reference Bureau, Washington, DC

2. J. Hickes Lundquist, D. Anderton, D. Yaukey, Demography, The Study of Human Population, Waveland Press, Long Grove, Illinois.

3. World Population Prospects 2019 Highlights, United Nations New York.

Additional literature:

1. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

2. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski, Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the lectures and exercises, topics related to the main demographic theories, population structure, natural movement of the population and migration will be discussed. Moreover, methods and tools for the analysis of demographic phenomena and processes will be discussed. Additionally, the topic of forecasting demographic phenomena and processes in terms of socio-economic development will be discussed.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies: general academic

Form of studies: full-time:

Type of course: Module 3, Core subjects

Field and discipline of science: social sciences, economics and finance

Year of study, semester: 1 year, 2 semester (1st cycle)

Number of teaching hours: lecture 15 hours, classes 30 hours

Teaching methods: lecture with the use of multimedia presentations, exercises: work in class, presentation

ECTS points to the field of basic sciences appropriate for a given field of study, to which the learning outcomes relate to

of a given field of study, level and profile of education: 5.0

- lectures: 15 h

- exercises: 30 h

- exam: 2h

- consultation: 5.5 h

- preparation for exercises: 60 h

- preparation for the exam: 12.5 hours

including those requiring the direct participation of academic teachers and students: 2.1 ECTS

of which of a practical nature: 2.0 ECTS.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. A. Haupt, T. Kane, Population Reference Bureau’s, Population Handbook, Population Reference Bureau, Washington, DC

2. J. Hickes Lundquist, D. Anderton, D. Yaukey, Demography, The Study of Human Population, Waveland Press, Long Grove, Illinois.

3. World Population Prospects 2019 Highlights, United Nations New York.

Additional literature:

1. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

2. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.