Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski - specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2ROSW Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski - specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.lektoratowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Ekonomia 2 st. 2 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk ekonomicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności płynnego posługiwania się terminologią z dziedziny ekonomii. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Język rosyjski - specjalistyczny warsztat językowy

Jednostka - Wydział Ekonomii i Finansów

Kierunek - Ekonomia

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 330-ES2-2ROSW

Przedmiot podstawowy. MK_1.

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

II rok/III semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie warsztatu na poziomie B2+.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć, zaliczenia: 19 godz.; udział w konsultacjach: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 31 h = 1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 50 h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

ROS2_U01, KP7_UK1: Student potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę na określony temat posługując się językiem obcym na poziomie B2+, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse.

ROS2_U02, KP7_UO1: Student potrafi kierować pracą zespołową, w tym podejmować wiodącą rolę w podejmowanej współpracy z innymi osobami w ramach przygotowywania prac pisemnych i/lub wystąpień ustnych na określony temat z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse.

ROS2_K01, KP7_KK5: Dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie prac domowych, wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie po III semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.