Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia informatyczne w przygotowaniu pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2NID Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia informatyczne w przygotowaniu pracy dyplomowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 330-PS1-1TEI

Założenia (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 330-PS1-1TEI

Skrócony opis:

Podstawowym celem cyklu przedmiotu „Narzędzia informatyczne w przygotowywaniu pracy dyplomowej” jest zapoznanie studenta z wymogami formalnymi i technicznymi dotyczącymi pracy dyplomowej. Studenci nabywają umiejętności stosowania edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i innych narzędzi informatycznych w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr czwarty

Wymagania wstępne: posiadanie umiejętności obsługi pakietu MS Office (Technologie informacyjne (0300-PS1-1TEI)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prace pisemne, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach), praca na dokumentach

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- konsultacje 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 47 h, 2 ECTS

Literatura:

1. Uchwała nr 31/RW/II/21 Rady Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08.02.2021 r. w sprawie kryteriów formalno-merytorycznych przygotowania prac dyplomowych oraz sposobu zatwierdzania i warunków dokonywania zmian ich tematów

2. Z. Szkutnik, Zasady opisu bibliograficznego i redagowanie przypisów w pracach dyplomowych, „Forum Bibliotek Medycznych” 2011 nr 4/2 (8), 434-451.

3. J. Kamień, Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

4. M. Jastrzębska, Jak napisać pracę licencjacką, Wydawnictwo Wiedzy Gospodarczej, Gdańsk 2001.

5. A. Polańska, Praca dyplomowa nauką i sztuką, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Gdynia 2012.

Efekty uczenia się:

NID_1: narzędzia służące prezentacji danych na potrzeby pracy dyplomowej (KP6_WG7)

NID_2: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i prezentować ją w pracy dyplomowej (KP6_UW5, KP6_UK1)

NID_3: potrafi współdziałać z innymi w celu komunikowania i prezentacji na potrzeby pracy dyplomowej (KP6_UK1, KP6_UK2)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- kryterium dopuszczające: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność na 1 zajęciach)

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz prac pisemnych i analiz przypadków

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Budlewska
Prowadzący grup: Renata Budlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 330-PS1-1TEI

Założenia (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 330-PS1-1TEI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem cyklu przedmiotu „Narzędzia informatyczne w przygotowywaniu pracy dyplomowej” jest zapoznanie studenta z wymogami formalnymi i technicznymi dotyczącymi pracy dyplomowej. Studenci nabywają umiejętności stosowania edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i innych narzędzi informatycznych w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr czwarty

Wymagania wstępne: posiadanie umiejętności obsługi pakietu MS Office (Technologie informacyjne (0300-PS1-1TEI)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prace pisemne, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach), praca na dokumentach

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- konsultacje 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 47 h, 2 ECTS

Literatura:

1. Uchwała nr 31/RW/II/21 Rady Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08.02.2021 r. w sprawie kryteriów formalno-merytorycznych przygotowania prac dyplomowych oraz sposobu zatwierdzania i warunków dokonywania zmian ich tematów

2. Z. Szkutnik, Zasady opisu bibliograficznego i redagowanie przypisów w pracach dyplomowych, „Forum Bibliotek Medycznych” 2011 nr 4/2 (8), 434-451.

3. J. Kamień, Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

4. M. Jastrzębska, Jak napisać pracę licencjacką, Wydawnictwo Wiedzy Gospodarczej, Gdańsk 2001.

5. A. Polańska, Praca dyplomowa nauką i sztuką, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Gdynia 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Budlewska
Prowadzący grup: Renata Budlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 330-PS1-1TEI

Założenia (lista przedmiotów):

Technologie informacyjne 330-PS1-1TEI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem cyklu przedmiotu „Narzędzia informatyczne w przygotowywaniu pracy dyplomowej” jest zapoznanie studenta z wymogami formalnymi i technicznymi dotyczącymi pracy dyplomowej. Studenci nabywają umiejętności stosowania edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i innych narzędzi informatycznych w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr czwarty

Wymagania wstępne: posiadanie umiejętności obsługi pakietu MS Office (Technologie informacyjne (0300-PS1-1TEI)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prace pisemne, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach), praca na dokumentach

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- konsultacje 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 47 h, 2 ECTS

Literatura:

1. Uchwała nr 31/RW/II/21 Rady Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08.02.2021 r. w sprawie kryteriów formalno-merytorycznych przygotowania prac dyplomowych oraz sposobu zatwierdzania i warunków dokonywania zmian ich tematów

2. Z. Szkutnik, Zasady opisu bibliograficznego i redagowanie przypisów w pracach dyplomowych, „Forum Bibliotek Medycznych” 2011 nr 4/2 (8), 434-451.

3. J. Kamień, Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

4. M. Jastrzębska, Jak napisać pracę licencjacką, Wydawnictwo Wiedzy Gospodarczej, Gdańsk 2001.

5. A. Polańska, Praca dyplomowa nauką i sztuką, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Gdynia 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.