Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony konkurencji i konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3RPOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony konkurencji i konsumenta
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie i omówienie systemu prawnej ochrony konkurencji i konsumenta w Polsce (również w zakresie relacji prawa polskiego z prawem UE), w tym w szczególności istoty regulacji, zakresu podmiotowego, przedmiotowego i terytorialnego, pojęć konkurencji i konsumenta oraz ustrojowych, materialnych i proceduralnych aspektów zakazów antykonsumenckich i antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorców, jak również zasad kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia stacjonarne, kierunek ekonomiczno-prawny

przedmiot specjalnościowy, nauki prawne, prawo gospodarcze

rok III semestr VI

45 godzin 15 wykładu, 30 ćwiczeń

wykład, wykład ze slajdami, dyskusja (ćwiczenia)

4 pkt ECTS

15 godzin – udział w wykładach

30 godzin – udział w ćwiczeniach

15 godzin – udział w konsultacjach

30 godzin – przygotowanie na zajęcia

30 godzin – przygotowanie do egzaminu

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godz. 2 ECTS

o charakterze praktycznym 30 godz. 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Literatura uzupełniająca:

1. C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

2. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013, wyd. Temida2

3. A. Powałowski, Prawo ochrony konkurencji, Wyd. Difin, 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta P1_W01

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta P1_U01

K_U08 Rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta P1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie P1_K01

Metody i kryteria oceniania:

TEST na platformie Blackboard (10 pytań jednokrotnego wyboru)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Anna Piszcz, Swietłana Podhajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia stacjonarne, kierunek ekonomiczno-prawny

przedmiot specjalnościowy, nauki prawne, prawo gospodarcze

rok III semestr VI

45 godzin 15 wykładu, 30 ćwiczeń

wykład, wykład ze slajdami, dyskusja (ćwiczenia)

4 pkt ECTS

15 godzin – udział w wykładach

30 godzin – udział w ćwiczeniach

15 godzin – udział w konsultacjach

30 godzin – przygotowanie na zajęcia

30 godzin – przygotowanie do egzaminu

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godz. 2 ECTS

o charakterze praktycznym 30 godz. 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Literatura uzupełniająca:

1. C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

2. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013, wyd. Temida2

3. A. Powałowski, Prawo ochrony konkurencji, Wyd. Difin, 2015.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia stacjonarne, kierunek ekonomiczno-prawny

przedmiot specjalnościowy, nauki prawne, prawo gospodarcze

rok III semestr VI

45 godzin 15 wykładu, 30 ćwiczeń

wykład, wykład ze slajdami, dyskusja (ćwiczenia)

4 pkt ECTS

15 godzin – udział w wykładach

30 godzin – udział w ćwiczeniach

15 godzin – udział w konsultacjach

30 godzin – przygotowanie na zajęcia

30 godzin – przygotowanie do egzaminu

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godz. 2 ECTS

o charakterze praktycznym 30 godz. 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Literatura uzupełniająca:

1. C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

2. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013, wyd. Temida2

3. A. Powałowski, Prawo ochrony konkurencji, Wyd. Difin, 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.