Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-3SEM2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. letni 1 stopień
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

- Student powinien posiadać podstawowe wiadomości językoznawcze;

- Student powinien posiadać umiejętności zbierania i analizowania danych językowych;

- Student powinien mieć naukowe kompetencje niezbędne do analizy charakterystycznych cech języka.

- Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta napisania i obrony pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy (M_12).

Nauki humanistyczne, seminarium dyplomowe.

II rok, semestr V i VI.

Wymagania wstępne: zaliczony drugi rok studiów.

Liczba godzin: 60h, ćwiczenia, w formie wykładu konwersatoryjnego, dyskusji oraz referatów lub prezentacji.

19ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów: 85h

- Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej: 35h

- Kwerenda biblioteczna: 50h

- Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji: 60h

- Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd.: 30h

- Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego: 90h

- Pisanie pracy: 80h

- Kontakt mailowy z nauczycielem: 20h

- Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd.: 50h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 105h - 4 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej – zajęcia o charakterze praktycznym: 500h - 19 pkt. ECTS

Literatura:

Patrz lista lektur na poszczególne seminaria.

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W08, K_U04

K_W07

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_U07

K_W09

K_U01, K_U03

K_U05

K_U01, K_U03

K_U14

K_W12, K_K05

K_U02

K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

K_U10

K_W09, K_U13,

K_K04

K_K01

K_K07, K_U13

K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot student musi systematycznie brać udział w zajęciach, konsultować postępy w pracy w czasie indywidualnych spotkań z promotorem, a ostatecznie napisać i złożyć pracę licencjacką. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecności należy nadrobić wg wytycznych promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Karczewski
Prowadzący grup: Daniel Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta napisania i obrony pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy (M_12).

Nauki humanistyczne, seminarium dyplomowe.

II rok, semestr V i VI.

Wymagania wstępne: zaliczony drugi rok studiów.

Liczba godzin: 60h, ćwiczenia, w formie wykładu konwersatoryjnego, dyskusji oraz referatów lub prezentacji.

19ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów: 85h

- Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej: 35h

- Kwerenda biblioteczna: 50h

- Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji: 60h

- Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd.: 30h

- Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego: 90h

- Pisanie pracy: 80h

- Kontakt mailowy z nauczycielem: 20h

- Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd.: 50h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 105h - 4 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej – zajęcia o charakterze praktycznym: 500h - 19 pkt. ECTS

Literatura:

Evans, Vyvyan and Melanie Green. 2006. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Geeraerts, Dirk (ed.). 2006. Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Karczewski, Daniel. 2016. Generyczność w języku i w myśleniu. Studium kognitywne. Kraków: Universitas 2016.

Kövecses, Zoltan. Metahpor. A Practical Introduction. Oxford: OUP 2002.

Lakoff, George and Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press 1980.

Langacker, Ronald W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford: OUP 2008.

Lee, David. Cognitive Linguistics: An Introduction. Oxford: OUP 2001.

Radden, Gunther and Rene Dirven. Cognitive English Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Łaszkiewicz
Prowadzący grup: Weronika Łaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta napisania i obrony pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy (M_12).

Nauki humanistyczne, seminarium dyplomowe.

II rok, semestr V i VI.

Wymagania wstępne: zaliczony drugi rok studiów.

Liczba godzin: 60h, ćwiczenia, w formie wykładu konwersatoryjnego, dyskusji oraz referatów lub prezentacji.

19ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów: 85h

- Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej: 35h

- Kwerenda biblioteczna: 50h

- Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji: 60h

- Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd.: 30h

- Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego: 90h

- Pisanie pracy: 80h

- Kontakt mailowy z nauczycielem: 20h

- Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd.: 50h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 105h - 4 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej – zajęcia o charakterze praktycznym: 500h - 19 pkt. ECTS

Literatura:

Evans, Vyvyan and Melanie Green. 2006. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Geeraerts, Dirk (ed.). 2006. Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Karczewski, Daniel. 2016. Generyczność w języku i w myśleniu. Studium kognitywne. Kraków: Universitas 2016.

Kövecses, Zoltan. Metahpor. A Practical Introduction. Oxford: OUP 2002.

Lakoff, George and Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press 1980.

Langacker, Ronald W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford: OUP 2008.

Lee, David. Cognitive Linguistics: An Introduction. Oxford: OUP 2001.

Radden, Gunther and Rene Dirven. Cognitive English Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.