Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu biznesu i administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-3TBAs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu biznesu i administracji
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. letni 1 stopień
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do translatoryki 340-AG1-2WTR

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do translatoryki 340-AG1-2WTR

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczeń tekstów użytkowych realizowanych na potrzeby instytucji administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Zasadniczą część zajęć stanowią ćwiczenia praktyczne realizowane w oparciu o teksty, z którymi zetknęła się w swojej praktyce tłumaczeniowej osoba prowadząca przedmiot. Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu przekładoznawstwa oraz słownictwem specjalistycznym z zakresu biznesu i administracji.


Student powinien

- poznać strategie i techniki tłumaczeniowe, które stosuje się przy rozwiązywaniu problemów tłumaczeniowych w tekstach z zakresu działalności instytucji administracji publicznej oraz przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach;

- stosować poznane strategie i techniki tłumaczeniowe;

- poznać terminologię z zakresu języka specjalistycznego: biznes, administracja;

- poznać sposoby tworzenia glosariuszy specjalistycznych i tematycznych;

- nauczyć się korzystania ze słowników specjalistycznych, leksykonów i tezaurusów;

- potrafić przełożyć na język polski oraz na język angielski następujące rodzaje tekstów: korespondencję handlową, umowy, pełnomocnictwa, pisma dyplomatyczne itp.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie tłumaczenia tekstów użytkowych tworzonych na potrzeby firm i instytucji administracji publicznej. W trakcie zajęć studenci nabędą również wiedzę z zakresu redakcji i korekty tłumaczonego tekstu.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy (M_2), przedmiot kształcenia ogólnego, nauki humanistyczne, język angielski stosowany z niemieckim, III rok I stopnia, IV semestr, 30 godz., ćwiczenia. Metody dydaktyczne: prezentacje, analiza przykładów językowych, dyskusje, wykłady konwersatoryjne, praca projektowa w grupach oraz indywidualnie. 2 ECTS (udział w ćwiczeniach=30 godz., konsultacje=2 godz., przygotowanie do zaliczenia=6 godz., obecność na zaliczeniu=2 godz., przygotowywanie się do zajęć = 10 godz; razem=50godz.).

Literatura:

Berezowski, L. 2018. Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego. C.H. Beck, Warszawa.

Berezowski, L. 2017. Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? C.H. Beck, Warszawa.

Drummer, A., Williamson, B. 2014. Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku. Poltext. Warszawa.

Douglas-Kozłowska, C. 2006. Difficult Words in Polish-English Translation. Wydawnictwo Naukowe. PWN, Warszawa.

Korzeniowska, A., Kuhiwczak, P. 2005. Successful Polish-English Translation. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sztramska, M. 2013. Korespondencja handlowa w języku angielskim z tłumaczeniami. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG9

KA6_WG7

KA6_UW1

KA6_UK1

KA6_UW6

KA6_UW7.

KA6_UK5

KA6_KK1, KA_KK2.

KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

- analiza przykładów tłumaczeniowych;

- dyskusja;

- tłumaczenia pisemne i ustne;

- elementy wykładu;

- prezentacje;

- zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, ocen uzyskanych z zadanych projektów tłumaczeniowych oraz jednego tłumaczenia zaliczeniowego typu „in-class”.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piecychna
Prowadzący grup: Beata Piecychna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.