Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka angielskiego - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-1DGCC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem. letni 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 1 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat morfologii, składni i semantyki języka angielskiego oraz wskazanie na cechy wspólne oraz różniące systemy gramatyczne języka angielskiego i języka polskiego.


Skrócony opis:

Głównym celem kursu gramatyki opisowej języka angielskiego jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami w gramatyce opisowej języka angielskiego. Zasadniczą część kursu stanowi przegląd podstawowych cech współczesnego systemu gramatycznego języka angielskiego. Kurs ma również na celu zwrócić uwagę studentów na zjawiska gramatyczne występujące w podejmowanych lekturach i ułatwić właściwe ich rozumienie.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy (M_5).

Nauki humanistyczne, językoznawstwo.

I rok, semestr I i II.

Wymagania wstępne: Student powinien rozumieć podstawowe założenia opisu gramatyki języka angielskiego oraz znać podstawowe pojęcia gramatyczne służące do jego opisu.

Liczba godzin: 60h, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusje, praca w grupach.

4 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach: 60h

- Przygotowanie do zajęć oraz przygotowanie do testów: 30h

- Konsultacje z nauczycielem: 10h

- Przygotowanie do testu i udział w nim: 17h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 72h - 2,75 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60h - 2 pkt. ECTS

Literatura:

Bauer, L., English Word-Formation CUP 1983

Biber D., Conrad S., Leech G., Longman Student Grammar of Spoken and Written English, London: Longman, 2002

Carstairs-McCarthy, A., An Introduction to English Morphology Edinburgh University Press, 2002

Chalker, S., A Student’s English Grammar, Longman, 1992

Downing A., Locke Ph., English Grammar. A University Course London: Routledge, 2006

Hurford, J. R., Semantics 2nd ed. CUP, 2007

Huddleston, R., English Grammar - an Outline, Cambridge: Cambridge University Press, 1988

Huddleston, R., Pullum, G.K., The Cambridge Grammar of the English Language CUP 2002

Fromkin,V., Rodman, R., An Introduction to Language 5th ed. Harcourt Brace Jovanovich 1993

Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994

Miller, L.,: An Introduction to English Syntax

Quirk, R., Greenbaum, S., 1989, A University Grammar of English, Harlow: Longman.

Quirk, R., Greenbaum, S., 1990, A Student’s Grammar of the English Language, Harlow: Longman.

Swan, M., Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press, 2005.

Twardzisz, P., Patterns of English Word-Formation, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

Yule, G., The Study of Language, 2nd ed. CUP 1996

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03

K_W02

K_U01, K_U02

K_U01, K_U02

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. W trakcie kursu odbędą się 3 punktowane testy. Jedynie zdobycie powyżej 60% punktów ze wszystkich testów kwalifikuje do otrzymania zaliczenia.

60-69=3, 70-75=3+, 76-81=4, 82-87=4+, 88-100=5

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 60% punktów mogą podejść do testu poprawkowego z całości materiału w trakcie egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego. Aby go zaliczyć muszą uzyskać min. 60% punktów, jednak bez względu na ilość punktów jedyna możliwa ocena to ocena dostateczna.

Warunkiem otrzymania zaliczenie jest wygłoszenie krótkiego referatu (10-15 min). Otrzymanie zaliczenia warunkuje również obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze), regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz prace domowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Brzozowska, Alicja Lisowska
Prowadzący grup: Marta Brzozowska, Alicja Lisowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Lisowska
Prowadzący grup: Alicja Lisowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat morfologii, składni i semantyki języka angielskiego oraz wskazanie na cechy wspólne oraz różniące systemy gramatyczne języka angielskiego i języka polskiego.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy (M_5).

Nauki humanistyczne, językoznawstwo.

I rok, semestr I i II.

Wymagania wstępne: Student powinien rozumieć podstawowe założenia opisu gramatyki języka angielskiego oraz znać podstawowe pojęcia gramatyczne służące do jego opisu.

Liczba godzin: 60h, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusje, praca w grupach.

4 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach: 60h

- Przygotowanie do zajęć oraz przygotowanie do testów: 30h

- Konsultacje z nauczycielem: 10h

- Przygotowanie do testu i udział w nim: 17h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 72h - 2,75 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60h - 2 pkt. ECTS

Literatura:

1. L. Bauer: English Word-Formation, CUP 1983

2. A. Carstairs-McCarthy: An Introduction to English Morphology, Edinburgh University Press 2002

3. S. Chalker: A Student’s English Grammar, Longman 1992

4. J.R. Hurford: Semantics 2nd ed., CUP 2007

5. R. Huddleston, G.K. Pullum: The Cambridge Grammar of the English Language, CUP 2002

6. V. Fromkin, R. Rodman: An Introduction to Language 5th ed., Harcourt Brace Jovanovich 1993

7. Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed., Ohio State University Press 1994

8. J. Miller: An Introduction to English Syntax, Edinburgh University Press 2008

9. B. Szymanek: Introduction to Morphological Analysis, PWN 1998

10. G. Yule: The Study of Language, 2nd ed. CUP 1996

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Lisowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat morfologii, składni i semantyki języka angielskiego oraz wskazanie na cechy wspólne oraz różniące systemy gramatyczne języka angielskiego i języka polskiego.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy (M_5).

Nauki humanistyczne, językoznawstwo.

I rok, semestr I i II.

Wymagania wstępne: Student powinien rozumieć podstawowe założenia opisu gramatyki języka angielskiego oraz znać podstawowe pojęcia gramatyczne służące do jego opisu.

Liczba godzin: 60h, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusje, praca w grupach.

4 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach: 60h

- Przygotowanie do zajęć oraz przygotowanie do testów: 30h

- Konsultacje z nauczycielem: 10h

- Przygotowanie do testu i udział w nim: 17h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 72h - 2,75 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60h - 2 pkt. ECTS

Literatura:

1. L. Bauer: English Word-Formation, CUP 1983

2. A. Carstairs-McCarthy: An Introduction to English Morphology, Edinburgh University Press 2002

3. S. Chalker: A Student’s English Grammar, Longman 1992

4. J.R. Hurford: Semantics 2nd ed., CUP 2007

5. R. Huddleston, G.K. Pullum: The Cambridge Grammar of the English Language, CUP 2002

6. V. Fromkin, R. Rodman: An Introduction to Language 5th ed., Harcourt Brace Jovanovich 1993

7. Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed., Ohio State University Press 1994

8. J. Miller: An Introduction to English Syntax, Edinburgh University Press 2008

9. B. Szymanek: Introduction to Morphological Analysis, PWN 1998

10. G. Yule: The Study of Language, 2nd ed. CUP 1996

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.