Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański - doskonalenie D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AH1-3MOD4 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański - doskonalenie D
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z językiem hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada umiejętności językowe na poziomie B1 wg skali ESKOJ.

Skrócony opis:

Skrócony opis:

Streszczenie i wypowiedź pisemna od poziomu B1 do B1+ wg skali ESKOJ

--Streszczenie tekstu i jego parafraza

-Rozwinięcie umiejętności rozumienia słownictwa z kontekstu

-Pisanie streszczeń na podstawie prasy popularno –naukowej. Omawianie wykresów, statystyk, komentowanie bieżącej sytuacji społeczno –politycznej, przedstawianej w prasie hispanojęzycznej oraz w innych komunikatorach, np. Internet.

-Praca nad stylistyką

-Proste tłumaczenia

-Dyskusja dt. prezentowanych tematów.

Pełny opis:

Pełny opis:

Profil studiów Praktyczny

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-AH1-3MOD4

Język przedmiotu hiszpański

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu – obowiązkowy, Moduł 5 PNJH doskonalenie

Rok studiów /semestr III rok/ V semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Studenci zaczynają naukę od poziomu B1 wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 20 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 12 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 4 godziny

Razem: 53 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 h+2+2h=24h 1

o charakterze praktycznym 20 h+15+ 12h +4h=51h 2

Literatura:

Literatura:

Prasa w języku hiszpańskim:Geo, Quo,National Geographic, etc.

La Revista española, ? Español, sἱ gracias?,

Método Sueña 3 i 4, Anaya ,2000

!Viva la cultura!, Clave, 2007

Reportaże i programy z TVE

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UO1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i konsultacji.

Zaliczenie przedmiotu po V semestrze: na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.