Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura angielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3SENA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura angielska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Ukończenie kursu historia litaratury angielskiej 1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest przedstawienie rozwoju literatury brytyjskiej w wieku XX w sposób znacznie bardziej szczegółowy niż ma to miejsce w czasie kursu podstawowego, który studenci mają na drugim roku studiów. Studenci zapoznają się z kontekstem historycznym, teoretyczno-literackim, najwybitniejszymi pisarzami i pisarkami kolejnych okresów i nurtów (modernizm, post-modernizm, realizm)

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny M_8

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie do zajęć: 25h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć : 30h

Udział w konsultacjach 1h

Przygotowanie do testu końcowego (wł. z udziałem): 15h

Razem: 100h – 4 punkty ECTS

Literatura:

Litertatura uzupełniająca:

A Concise Companion to Postwar British and Irish Poetry, ed. by N. Alderman and C.D. Blanton.

David Lodge, The Art of Fiction

Randal Stevenson, The British Novel Since the Thirties

Malcolm Bradbury, The Modern British Novel

Efekty uczenia się:

KA6_WG3, KA6_WG6, KA6_WG8

KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW5, KA6_UW8, KA6_UK3

KA_KK1, KA_KK2, KA6_KO4, KA6_KR1, KA6_KO3,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie: 1/ uzyskania pozytywnej oceny z testu semestralnego; 2/ustnej prezentacji problematyki uzgodnionej z prowadzącym przed grupą; 3/ efektywności wykonywania zadań w parach, zawartości merytorycznej i jakości językowej wypowiedzi indywidualnych oraz zaangażowania w udział w dyskusjach. Zaliczenie polega na wywiązaniu się ze wszystkich powierzonych zadań oraz zadowalającej jakości ich wykonania (w ocenie prowadzącego zajęcia oraz pozostałych uczestników zajęć).

Test końcowy pisemny (pytania otwarte i zamknięte). Ocenianie: 60% - dostateczny, 75% - dobry, 90% bardzo dobry.

Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Borowska-Szerszun
Prowadzący grup: Sylwia Borowska-Szerszun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Borowska-Szerszun
Prowadzący grup: Sylwia Borowska-Szerszun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.