Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-AS1-3SLAE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami ewaluacji produktów i procesów uczenia się, przygotowanie do wyboru odpowiednich metod oceniania, konstruowania oraz ewaluacji testów i innych technik oceniania umiejętności językowych, a także uwrażliwienie na społeczny i etyczny wymiar oceniania językowego.

Strona przedmiotu
340-AS1-3PHO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs sygnalizujący problemy interferencji polsko-angielskiej z odniesienim teoretycznym oraz praktycznym.

Strona przedmiotu
340-AS1-3SHELs
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi rozwinięcie zagadnień wprowadzonych podczas wykładu z historii języka angielskiego na II roku. Podczas ćwiczeń studenci będą pracowali z tekstami źródłowymi z okresu staroangielskiego, średnioangielskiego i nowoangielskiego. Zajęcia będą polegały na analizie tekstów i ich tłumaczeniu na współczesną angielszczyznę oraz omówieniu ich w kontekście towarzyszących ich powstaniu zjawisk językowych, kulturowych i historycznych.

Strona przedmiotu
340-AS1-3SAM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest przedstawienie rozwoju literatury amerykańskiej po 1945 roku i pogłębienie wiedzy o historyczno-literackich procesach ją kształtujących.

Strona przedmiotu
340-AS1-3SENA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest przedstawienie rozwoju literatury brytyjskiej w wieku XX w sposób znacznie bardziej szczegółowy niż ma to miejsce w czasie kursu podstawowego, który studenci mają na drugim roku studiów. Studenci zapoznają się z kontekstem historycznym, teoretyczno-literackim, najwybitniejszymi pisarzami i pisarkami kolejnych okresów i nurtów (modernizm, post-modernizm, realizm)

Strona przedmiotu
340-AS1-3SRML
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone zapoznaniu studentów z podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi w językoznawstwie.

Strona przedmiotu
340-AS1-3ALM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie artykułów z zakresu badań prowadzonych w klasach języka angielskiego, planowaniu procedury prowadzenia badań z zakresu językoznawstwa stosowanego i opracowaniu prostego instrumentu badawczego. Kurs ma na celu:

- Zapoznanie studentów z teorią dotyczącą instrumentów, formy, struktury, organizacji i zakresu badań przeprowadzanych w językoznawstwie stosowanym

- Wspomaganie studentów w formowaniu krytycznej oceny przedstawianych wyników badań

- Przygotowanie studentów do prawidłowego rozplanowania własnych badań

Strona przedmiotu
340-AS1-3MUJs brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-AS1-3ESTs brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest:

• W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozwinie praktyczne umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia lekcji jęz. angielskiego oraz zapozna się z technikami obserwacji lekcji języków obcych.

Strona przedmiotu
340-AS1-3SNTL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa kognitywnego.

Strona przedmiotu
340-AS1-3SSLA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-AS1-3SAMS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu kuluroznawstwa oraz umiejętności analizy i interpretacji produktów kultury. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje kulturoznawcze.

Strona przedmiotu
340-AS1-3SBRS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są współczesnej Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem Anglii i pojęcia angielskości. Podstawową lekturą stanowiącą trzon dyskusji na zajęciach jest K. Fox, Watching the English. Szczegółowy wybór tematyki uzależniony jest od zainteresowań studentów uczestniczących w kursie.

Strona przedmiotu
340-AS1-3IT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie historii przekładu i historii translatoryki jako samodzielnej dyscypliny naukowej, jak również stanu obecnego zawodu tłumacza, różnorodnych aspektów tłumaczenia rozumianego jako proces i rezultat, językowych i interkulturowych teorii przekładu, głównych typów przekładu (pisemny-ustny-maszynowy), zasad oceny przekładu (przekład jako produkt) oraz etycznego wymiaru tłumaczenia.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)