Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1SEM8 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Studenci powinni być wprowadzeni w temat translatoryki i znać bardziej zaawansowane pojęcia z jego zakresu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci dokonują przeglądu teorii przekładu i dowiadują się o podstawowych problemach związanych z przekładem, starając się znaleźć najbardziej interesujące dla siebie pola badawcze. Ich poszukiwania obejmują zarówno teorię, jak i praktykę przekładu.

W drugim semestrze studenci wybierają temat pracy magisterskiej i piszą jej pierwszy rozdział.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne, rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_5), dziedzina: językoznawstwo IV rok, 2 semestry, wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom CAE, 30+30 godzin seminarium, 1 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach 30+30h, udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 10+10h, przygotowanie do zaliczenia - 20+40h

Razem:120h (odpowiada 2+7 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30+50h.

Literatura:

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków: Wyd. Znak.

Fast, P., (1998), (red.), Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne nr 8, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Gaszyńska-Magiera, M., (2011), „Przekład literacki jako spotkanie międzykulturowe” (w) Kukułka-Wojtasik, A. (red), Translatio i literatura, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Hejwowski, K., (2004a), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN., K., (2015), Iluzja przekładu, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Lewicki, R. (1986), Przekład wobec zjawisk podstandardowych. Na materiale polskich przekładów współczesnej prozy rosyjskiej, Lublin: Wyd. UMCS.

Lewicki, R. (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Lublin: Wyd. UMSC

Wojtasiewicz, O., (2005), Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1

KA7_WG3

KA7_WG4

KA7_WG6

KA7_WG7

KA7_WG9

KA7_WK1

KA7_UW1

KA7_UW4

KA7_UW6

KA7_UK1

KA7_UK4

KA7_UK5

KA7_UU1

KA7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Pierwszy semestr na podstawie prezentacji

Drugi semestr na podstawie rozdziału pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Puławski
Prowadzący grup: Krzysztof Puławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.