Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (rosyjski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1SWJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (rosyjski)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności praktycznych: słuchania i rozumienia. czytania i rozumienia, mówienia, pisania w języku rosyjskim.

Realizacja materiału leksykalno – gramatycznego ze szczególnym uwzględnieniem morfologii i składni oraz praktyczne ich zastosowanie. Tematy leksykalne podane są „w treściach merytorycznych”.

• nauczanie na poziomie A1,

• doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia. czytania i rozumienia, mówienia , pisania

Inne cele to: zrozumienie tła historycznego, społecznego i kulturalnego Rosji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego specjalistycznego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, przedstawianie się, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa, droga do uczelni, życie uczelni, podróż do Rosji, wybrane kraje i narodowości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy – do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: I rok studiów II stopnia, semestr letni, studia stacjonarne, filologia angielska z elementami translatoryki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2 h= 30 h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 10 h (0,25 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 9 h + 1 h= 10 h

Dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć 10 h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Po kursie na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Treści programowe:

Opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania własnych myśli w wybranym zakresie tematycznym.

Zaznajomienie ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, wyrażenia idiomatyczne.

Swobodne posługiwanie się strukturami zdaniowymi języka rosyjskiego;

Rozwinięcie technik czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia.

Umiejętność formułowania interpretacji oraz komentarzy na temat przeczytanych treści.

Rozwinięcie sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'.

Umiejętność wypowiadania się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodne nadążanie za wypowiedziami innych, włączanie się do dyskusji.

Świadomość różnych stylów i rejestrów językowych.

Literatura:

Podręcznik wiodący: "Od A do Я 1" Anna Wrzesińska, Wydawca: ROSJANKA, 2019.

1 Новые встречи. Język rosyjski 1, Warszawa 2013.

2 Język rosyjski dla początkujących, Rachel Farmer; przekład i adaptacja Barbara Henzel, Janusz Henze4l, Kraków 1999.

3 Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007- poziom B 1.

4 Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium – gramatyka, ćwiczenia, przykłady odmian. Wydawnictwo ”KRAM”. Warszawa, 1999 - poziom B1.

5 Wierieszczagina I.: Давайте поговорим... – teksty z życia codziennego.WSiP,Warszawa,1999.

6 Ступени 3 5, Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik, Warszawa 2016, WSiP, Poziom A2

7. Dąbrowska H., Zybert M.: Nowe spotkania 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa, 2002- poziom A1.

Dodatkowo:

- czasopisma rosyjskojęzyczne,

- materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W04, K_W08 , K_W10

K_U01, K_U07, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13,

K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnych ocen za wszystkie prace pisemne i ustne (testy gramatyczne, sprawdziany ortograficzne), aktywności na zajęciach (wypowiedzi ustne) oraz obecności.

Otrzymanie zaliczenia jest możliwe w przypadku obecności na 26 godzinach zajęć.

Możliwość opuszczenia 2 zajęć bez konieczności usprawiedliwiania i odrabiania. Każda kolejna nieobecność wymaga odrobienia (sposób ustalany indywidualne).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Maroń
Prowadzący grup: Anna Maroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego specjalistycznego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, przedstawianie się, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa, droga do uczelni, życie uczelni, podróż do Rosji, wybrane kraje i narodowości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy – do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: I rok studiów II stopnia, semestr letni, studia stacjonarne, filologia angielska z elementami translatoryki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2 h= 30 h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 10 h (0,25 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 9 h + 1 h= 10 h

Dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć 10 h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Po kursie na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Treści programowe:

Opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania własnych myśli w wybranym zakresie tematycznym.

Zaznajomienie ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, wyrażenia idiomatyczne.

Swobodne posługiwanie się strukturami zdaniowymi języka rosyjskiego;

Rozwinięcie technik czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia.

Umiejętność formułowania interpretacji oraz komentarzy na temat przeczytanych treści.

Rozwinięcie sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'.

Umiejętność wypowiadania się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodne nadążanie za wypowiedziami innych, włączanie się do dyskusji.

Świadomość różnych stylów i rejestrów językowych.

Literatura:

Podręcznik wiodący: "Od A do Я 1" Anna Wrzesińska, Wydawca: ROSJANKA, 2019.

1 Новые встречи. Język rosyjski 1, Warszawa 2013.

2 Język rosyjski dla początkujących, Rachel Farmer; przekład i adaptacja Barbara Henzel, Janusz Henze4l, Kraków 1999.

3 Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007- poziom B 1.

4 Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium – gramatyka, ćwiczenia, przykłady odmian. Wydawnictwo ”KRAM”. Warszawa, 1999 - poziom B1.

5 Wierieszczagina I.: Давайте поговорим... – teksty z życia codziennego.WSiP,Warszawa,1999.

6 Ступени 3 5, Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik, Warszawa 2016, WSiP, Poziom A2

7. Dąbrowska H., Zybert M.: Nowe spotkania 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa, 2002- poziom A1.

Dodatkowo:

- czasopisma rosyjskojęzyczne,

- materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Maroń
Prowadzący grup: Anna Maroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego specjalistycznego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, przedstawianie się, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa, droga do uczelni, życie uczelni, podróż do Rosji, wybrane kraje i narodowości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy – do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: I rok studiów II stopnia, semestr letni, studia stacjonarne, filologia angielska z elementami translatoryki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2 h= 30 h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 10 h (0,25 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 9 h + 1 h= 10 h

Dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć 10 h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Po kursie na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Treści programowe:

Opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania własnych myśli w wybranym zakresie tematycznym.

Zaznajomienie ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, wyrażenia idiomatyczne.

Swobodne posługiwanie się strukturami zdaniowymi języka rosyjskiego;

Rozwinięcie technik czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia.

Umiejętność formułowania interpretacji oraz komentarzy na temat przeczytanych treści.

Rozwinięcie sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'.

Umiejętność wypowiadania się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodne nadążanie za wypowiedziami innych, włączanie się do dyskusji.

Świadomość różnych stylów i rejestrów językowych.

Literatura:

Podręcznik wiodący: "Od A do Я 1" Anna Wrzesińska, Wydawca: ROSJANKA, 2019.

1 Новые встречи. Język rosyjski 1, Warszawa 2013.

2 Język rosyjski dla początkujących, Rachel Farmer; przekład i adaptacja Barbara Henzel, Janusz Henze4l, Kraków 1999.

3 Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007- poziom B 1.

4 Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium – gramatyka, ćwiczenia, przykłady odmian. Wydawnictwo ”KRAM”. Warszawa, 1999 - poziom B1.

5 Wierieszczagina I.: Давайте поговорим... – teksty z życia codziennego.WSiP,Warszawa,1999.

6 Ступени 3 5, Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik, Warszawa 2016, WSiP, Poziom A2

7. Dąbrowska H., Zybert M.: Nowe spotkania 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa, 2002- poziom A1.

Dodatkowo:

- czasopisma rosyjskojęzyczne,

- materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego specjalistycznego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, przedstawianie się, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa, droga do uczelni, życie uczelni, podróż do Rosji, wybrane kraje i narodowości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy – do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: I rok studiów II stopnia, semestr letni, studia stacjonarne, filologia angielska z elementami translatoryki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2 h= 30 h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 10 h (0,25 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 9 h + 1 h= 10 h

Dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć 10 h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Po kursie na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Treści programowe:

Opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania własnych myśli w wybranym zakresie tematycznym.

Zaznajomienie ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, wyrażenia idiomatyczne.

Swobodne posługiwanie się strukturami zdaniowymi języka rosyjskiego;

Rozwinięcie technik czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia.

Umiejętność formułowania interpretacji oraz komentarzy na temat przeczytanych treści.

Rozwinięcie sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'.

Umiejętność wypowiadania się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodne nadążanie za wypowiedziami innych, włączanie się do dyskusji.

Świadomość różnych stylów i rejestrów językowych.

Literatura:

Podręcznik wiodący: "Od A do Я 1" Anna Wrzesińska, Wydawca: ROSJANKA, 2019.

1 Новые встречи. Język rosyjski 1, Warszawa 2013.

2 Język rosyjski dla początkujących, Rachel Farmer; przekład i adaptacja Barbara Henzel, Janusz Henze4l, Kraków 1999.

3 Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007- poziom B 1.

4 Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium – gramatyka, ćwiczenia, przykłady odmian. Wydawnictwo ”KRAM”. Warszawa, 1999 - poziom B1.

5 Wierieszczagina I.: Давайте поговорим... – teksty z życia codziennego.WSiP,Warszawa,1999.

6 Ступени 3 5, Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik, Warszawa 2016, WSiP, Poziom A2

7. Dąbrowska H., Zybert M.: Nowe spotkania 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa, 2002- poziom A1.

Dodatkowo:

- czasopisma rosyjskojęzyczne,

- materiały własne prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.