Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna kultura w internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-3WKI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura w internecie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalizacyjne
Filologia polska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne
specjalizacyjne
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bednarczuk
Prowadzący grup: Monika Bednarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne
specjalizacyjne
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą szeroko pojmowanej kultury w Internecie i jej złożonych kontekstów, w tym problemu kultury masowej, komunikowania w sieci, netykiety, wtórnej oralności i wpływu technologii na przemiany społeczne.

Konwersatorium ma na celu spojrzenie na Internet z perspektywy antropologiczno-kulturowej i historycznoliterackiej. W jego centrum stoją różnorakie zjawiska i procesy zachodzące na pograniczu świata społecznego i wirtualnego ze specyficznymi dla nich, wykształconymi pod wpływem specyfiki swoistej przestrzeni społecznej, jaką jest Internet praktykami komunikacyjnymi.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 5.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 30 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, projekty/prace typu prezentacje grupowe i/lub indywidualne.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

12. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 70 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godzin,

konsultacje - 2 godziny

Razem: 112 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 32 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym: 80 h - 3 punkty ECTS.

Zakres tematyczny:

1. Co to jest kultura i czym wyróżnia się kultura współczesna? Co to są nowe media? Co to jest www? Zarys historii Internetu.

2. Internet – struktura i cechy sieci – przypomnienie. Kultura Internetu (kultura techno-merytokratyczna, kultura hakerska, kultura wirtualno-komunitariańska, kultura przedsiębiorczości).

3. Rewolucja cyfrowa a procesy poznawcze człowieka. Media społeczne – specyfika i problemy: fake news, fake contact, hate speech.

4. Sztuka w sieci: wirtualne galerie i muzea, wystawy, nowe możliwości współpracy i tworzenia realizacji artystycznych. Wstęp

5.-6. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – przykład efektywnego upowszechniania kultury w Internecie. Przegląd działań i spotkanie z pracownikiem (wywiad/warsztaty).

7. Teatr w sieci w czasie wyjątkowym (sztuka wysoka i pandemia Covid-19).

8. Biblioteki oraz archiwa cyfrowe i portale poświęcone literaturze: formaty publikacji, struktura, cechy, dostępność (Polona, FBC, Projekt Gutenberg, Europeana, American Memory, Gallica, MDZ). Inne źródła pozyskiwania tekstów źródłowych i opracowań z sieci (wydawnictwa uniwersyteckie publikujące wersje cyfrowe, Research Gate, Academia.edu, Zenodo).

9. Internet a kształtowanie się kultury literackiej (liternet, teksty i hiperteksty, blogi pisarzy, krytyka literacka w Internecie, fanfiction – podsumowanie wiedzy z poprzednich semestrów studiów). Olga Tokarczuk – reakcje w sieci na Nagrodę Nobla.

10. Internet a dziedzictwo historyczne i wielokulturowość (na przykładzie Ośrodka Brama Grodzka/Teatr NN i Wirtualny Sztetl).

11. Internet a prawo – netykieta, problemy ściągania (plagiaty), mobbingu, rozpowszechniania wizerunku w sieci; Creative Commons.

12. Internet a cyrkulacja wiedzy: fenomen Wikipedii, „wolna kultura”.

13. Subkultury w sieci i portale tematyczne (analiza wybranych przykładów).

14. Internet i Tanatos: wirtualne cmentarze.

15. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, przeł. K. Rojek (wydanie dowolne).

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010.

M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013.

P. Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków 2000 (rozdziały6, 11 i 13).

M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2011.

L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007 (podrozdziały: 2.8, 2.9, rozdziały 5, 6, 12, 18 i 20).

P. Sorlin, Mass media, Warszawa 2001.

P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.

L. Lawrence, Wolna kultura, wstęp Edwin Bendyk, tłum. Przemek Białokozowicz i in., Warszawa 2005.

W. Kowalik i inni, Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki, dostępne online:

http://ekultura.org/wp-content/uploads/2016/02/raport_UX.pdf

strony internetowe poświęcone kulturze, zasoby cyfrowe (film, muzyka, literatura, teatr) w Internecie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne
specjalizacyjne
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą szeroko pojmowanej kultury w Internecie i jej złożonych kontekstów, w tym problemu kultury masowej, komunikowania w sieci, netykiety, wtórnej oralności i wpływu technologii na przemiany społeczne.

Konwersatorium ma na celu spojrzenie na Internet z perspektywy antropologiczno-kulturowej i historycznoliterackiej. W jego centrum stoją różnorakie zjawiska i procesy zachodzące na pograniczu świata społecznego i wirtualnego ze specyficznymi dla nich, wykształconymi pod wpływem specyfiki swoistej przestrzeni społecznej, jaką jest Internet praktykami komunikacyjnymi.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 5.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 30 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, projekty/prace typu prezentacje grupowe i/lub indywidualne.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

12. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 70 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godzin,

konsultacje - 2 godziny

Razem: 112 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 32 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym: 80 h - 3 punkty ECTS.

Zakres tematyczny:

1. Co to jest kultura i czym wyróżnia się kultura współczesna? Co to są nowe media? Co to jest www? Zarys historii Internetu.

2. Internet – struktura i cechy sieci – przypomnienie. Kultura Internetu (kultura techno-merytokratyczna, kultura hakerska, kultura wirtualno-komunitariańska, kultura przedsiębiorczości).

3. Rewolucja cyfrowa a procesy poznawcze człowieka. Media społeczne – specyfika i problemy: fake news, fake contact, hate speech.

4. Sztuka w sieci: wirtualne galerie i muzea, wystawy, nowe możliwości współpracy i tworzenia realizacji artystycznych. Wstęp

5.-6. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – przykład efektywnego upowszechniania kultury w Internecie. Przegląd działań i spotkanie z pracownikiem (wywiad/warsztaty).

7. Teatr w sieci w czasie wyjątkowym (sztuka wysoka i pandemia Covid-19).

8. Biblioteki oraz archiwa cyfrowe i portale poświęcone literaturze: formaty publikacji, struktura, cechy, dostępność (Polona, FBC, Projekt Gutenberg, Europeana, American Memory, Gallica, MDZ). Inne źródła pozyskiwania tekstów źródłowych i opracowań z sieci (wydawnictwa uniwersyteckie publikujące wersje cyfrowe, Research Gate, Academia.edu, Zenodo).

9. Internet a kształtowanie się kultury literackiej (liternet, teksty i hiperteksty, blogi pisarzy, krytyka literacka w Internecie, fanfiction – podsumowanie wiedzy z poprzednich semestrów studiów). Olga Tokarczuk – reakcje w sieci na Nagrodę Nobla.

10. Internet a dziedzictwo historyczne i wielokulturowość (na przykładzie Ośrodka Brama Grodzka/Teatr NN i Wirtualny Sztetl).

11. Internet a prawo – netykieta, problemy ściągania (plagiaty), mobbingu, rozpowszechniania wizerunku w sieci; Creative Commons.

12. Internet a cyrkulacja wiedzy: fenomen Wikipedii, „wolna kultura”.

13. Subkultury w sieci i portale tematyczne (analiza wybranych przykładów).

14. Internet i Tanatos: wirtualne cmentarze.

15. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, przeł. K. Rojek (wydanie dowolne).

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010.

M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013.

P. Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków 2000 (rozdziały6, 11 i 13).

M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2011.

L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007 (podrozdziały: 2.8, 2.9, rozdziały 5, 6, 12, 18 i 20).

P. Sorlin, Mass media, Warszawa 2001.

P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010.

L. Lawrence, Wolna kultura, wstęp Edwin Bendyk, tłum. Przemek Białokozowicz i in., Warszawa 2005.

W. Kowalik i inni, Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki, dostępne online:

http://ekultura.org/wp-content/uploads/2016/02/raport_UX.pdf

strony internetowe poświęcone kulturze, zasoby cyfrowe (film, muzyka, literatura, teatr) w Internecie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.