Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1ALT Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia literatury
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zasadniczy cel zajęć łączących formę ćwiczeń, wykładu, konsultacji, pracy własnej -

sprowadza się do wykształcenia umiejętności interpretacji tekstów literackich w kontekście

podstawowych kategorii antropologiczno-kulturowych (zwłaszcza w perspektywie

estetycznej, aksjologicznej, etnologicznej).

Skrócony opis:

Przedmiot zajęć (o charakterze wykładu i ćwiczeń) stanowić będzie głównie zagadnienie podmiotowości; sposoby uobecnienia osoby w literaturze, tożsamość –

odmienność, personalistyczne i formalistyczne koncepcje autora; poziomy identyfikacji

biografii, podmiotu „społecznego” (osobowości społecznej), osobowości „zasadniczej” oraz

podmiotu kreacji; tożsamość a odmienność; zagadnienie „ja” – „Inny” – autokreacja,

autobiografia, prywatność a instytucja, role autora.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy; Moduł 6 wykład i ćwiczenia magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, literaturoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok filologia polska II st., semestr letni

Liczba punktów ETCS: 3

Literatura:

1. Antropologia kultury – antropologia literatury: na tropach koligacji, pod red. E. Kosowskiej, A. Gomóły, E. Jaworskiego, Katowice 2007.

2. Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003.

3. Bauman Z., Ciało i przemoc, Warszawa 1998.

4. Bauman Z., Tęsknota za twarzą, unikanie twarzy, w: Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa 1998.

5. Carlson M., Performans, przeł. E. Kubikowska, pod red. T. Kubikowskiego, Warszawa 2007.

6. Chirpaz F., Ciało, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998.

7. 2007.

8. Geertz C., Być tam. Antropologia jako scena pisarska, w: Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, Warszawa 2000.

9. Geertz C., Pożytki z różnorodności, w: tenże, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. i wstęp Z. Pucek, Kraków 2003.

10. Goffman E., Piętno a tożsamość społeczna, w tegoż, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, wstęp J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2005.

11. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, pod red. K. Kujawińskiej-Courtney, Kraków 2006.

12. Iser W., Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2006, nr 5.

13. Levinas E., Ślad innego, w: Filozofia dialogu, wybór i oprac. B. Baran, Kraków 1991.

14. Markowski M.P., Antropologia i literatura, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.

15. Nycz R., Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.

16. Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, pod red. E. Balcerzana i W. Boleckiego, Warszawa 2000.

17. Said E., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski, Poznań 2005, tu: Orientalizm dzisiaj (cz. 1. i 2.).

18. Sapir E., Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz i in., Warszawa 1978

19. Schmeling M., ‹‹Nie będziesz czynił żadnego obrazu…››. Obcość kulturowa jako dziedzina badań literaturoznawstwa porównawczego, w: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, Kraków 1996.

20. Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1995.

21. Turner C., Palimpsest czy przestrzeń potencjalna? W poszukiwaniu słownictwa dla widowiska w miejscu znalezionym, tłum. M. Gołaczyńska, w: Miasto w sztuce – sztuka miasta, pod red. E. Rewers, Kraków 2010.

22. Turner V., Proces rytualny, przeł. E. Dżurak, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2010.

23. Uliasz S., Kresy jako przestrzeń kulturowa, w: tegoż, O literaturze kresów i pogranicza kultur. Rozprawy i szkice, Rzeszów 2001.

24. Wieczorkiewicz A., Kolonizacja dzikich ciał, „Teksty Drugie” 2002, z. 5.

25. Wieczorkiewicz, A., Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Kraków 2008.

26. Wiedza o kulturze, cz. 2: Antropologia słowa, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 KA7_WG2 KA7_WK1 KA7_WGK1 KA7_UWKOU2

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę i egzamin

(ocena umiejętności dyskusji podczas zajęć, prezentacji problemów w formie referatów, aktywności oraz frekwencja)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czarnecka
Prowadzący grup: Barbara Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot zajęć (o charakterze wykładu i ćwiczeń) stanowić będzie głównie zagadnienie podmiotowości; sposoby uobecnienia osoby w literaturze, tożsamość –

odmienność, personalistyczne i formalistyczne koncepcje autora; poziomy identyfikacji

biografii, podmiotu „społecznego” (osobowości społecznej), osobowości „zasadniczej” oraz

podmiotu kreacji; tożsamość a odmienność; zagadnienie „ja” – „Inny” – autokreacja,

autobiografia, prywatność a instytucja, role autora.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy; Moduł 6 wykład i ćwiczenia magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, literaturoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok filologia polska II st., semestr letni

Liczba punktów ETCS: 3

Literatura:

1. Antropologia kultury – antropologia literatury: na tropach koligacji, pod red. E. Kosowskiej, A. Gomóły, E. Jaworskiego, Katowice 2007.

2. Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003.

3. Bauman Z., Ciało i przemoc, Warszawa 1998.

4. Bauman Z., Tęsknota za twarzą, unikanie twarzy, w: Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa 1998.

5. Carlson M., Performans, przeł. E. Kubikowska, pod red. T. Kubikowskiego, Warszawa 2007.

6. Chirpaz F., Ciało, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998.

7. 2007.

8. Geertz C., Być tam. Antropologia jako scena pisarska, w: Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, Warszawa 2000.

9. Geertz C., Pożytki z różnorodności, w: tenże, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. i wstęp Z. Pucek, Kraków 2003.

10. Goffman E., Piętno a tożsamość społeczna, w tegoż, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, wstęp J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2005.

11. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, pod red. K. Kujawińskiej-Courtney, Kraków 2006.

12. Iser W., Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2006, nr 5.

13. Levinas E., Ślad innego, w: Filozofia dialogu, wybór i oprac. B. Baran, Kraków 1991.

14. Markowski M.P., Antropologia i literatura, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.

15. Nycz R., Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.

16. Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, pod red. E. Balcerzana i W. Boleckiego, Warszawa 2000.

17. Said E., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski, Poznań 2005, tu: Orientalizm dzisiaj (cz. 1. i 2.).

18. Sapir E., Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz i in., Warszawa 1978

19. Schmeling M., ‹‹Nie będziesz czynił żadnego obrazu…››. Obcość kulturowa jako dziedzina badań literaturoznawstwa porównawczego, w: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, Kraków 1996.

20. Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1995.

21. Turner C., Palimpsest czy przestrzeń potencjalna? W poszukiwaniu słownictwa dla widowiska w miejscu znalezionym, tłum. M. Gołaczyńska, w: Miasto w sztuce – sztuka miasta, pod red. E. Rewers, Kraków 2010.

22. Turner V., Proces rytualny, przeł. E. Dżurak, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2010.

23. Uliasz S., Kresy jako przestrzeń kulturowa, w: tegoż, O literaturze kresów i pogranicza kultur. Rozprawy i szkice, Rzeszów 2001.

24. Wieczorkiewicz A., Kolonizacja dzikich ciał, „Teksty Drugie” 2002, z. 5.

25. Wieczorkiewicz, A., Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Kraków 2008.

26. Wiedza o kulturze, cz. 2: Antropologia słowa, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa 1998.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czarnecka, Piotr Stasiewicz
Prowadzący grup: Barbara Czarnecka, Piotr Stasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot zajęć (o charakterze wykładu i ćwiczeń) stanowić będzie głównie zagadnienie podmiotowości; sposoby uobecnienia osoby w literaturze, tożsamość –

odmienność, personalistyczne i formalistyczne koncepcje autora; poziomy identyfikacji

biografii, podmiotu „społecznego” (osobowości społecznej), osobowości „zasadniczej” oraz

podmiotu kreacji; tożsamość a odmienność; zagadnienie „ja” – „Inny” – autokreacja,

autobiografia, prywatność a instytucja, role autora.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy; Moduł 6 wykład i ćwiczenia magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, literaturoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok filologia polska II st., semestr letni

Liczba punktów ETCS: 3

Literatura:

1. Antropologia kultury – antropologia literatury: na tropach koligacji, pod red. E. Kosowskiej, A. Gomóły, E. Jaworskiego, Katowice 2007.

2. Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003.

3. Bauman Z., Ciało i przemoc, Warszawa 1998.

4. Bauman Z., Tęsknota za twarzą, unikanie twarzy, w: Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa 1998.

5. Carlson M., Performans, przeł. E. Kubikowska, pod red. T. Kubikowskiego, Warszawa 2007.

6. Chirpaz F., Ciało, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998.

7. 2007.

8. Geertz C., Być tam. Antropologia jako scena pisarska, w: Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, Warszawa 2000.

9. Geertz C., Pożytki z różnorodności, w: tenże, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. i wstęp Z. Pucek, Kraków 2003.

10. Goffman E., Piętno a tożsamość społeczna, w tegoż, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, wstęp J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2005.

11. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, pod red. K. Kujawińskiej-Courtney, Kraków 2006.

12. Iser W., Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2006, nr 5.

13. Levinas E., Ślad innego, w: Filozofia dialogu, wybór i oprac. B. Baran, Kraków 1991.

14. Markowski M.P., Antropologia i literatura, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.

15. Nycz R., Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.

16. Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, pod red. E. Balcerzana i W. Boleckiego, Warszawa 2000.

17. Said E., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski, Poznań 2005, tu: Orientalizm dzisiaj (cz. 1. i 2.).

18. Sapir E., Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz i in., Warszawa 1978

19. Schmeling M., ‹‹Nie będziesz czynił żadnego obrazu…››. Obcość kulturowa jako dziedzina badań literaturoznawstwa porównawczego, w: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, Kraków 1996.

20. Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1995.

21. Turner C., Palimpsest czy przestrzeń potencjalna? W poszukiwaniu słownictwa dla widowiska w miejscu znalezionym, tłum. M. Gołaczyńska, w: Miasto w sztuce – sztuka miasta, pod red. E. Rewers, Kraków 2010.

22. Turner V., Proces rytualny, przeł. E. Dżurak, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2010.

23. Uliasz S., Kresy jako przestrzeń kulturowa, w: tegoż, O literaturze kresów i pogranicza kultur. Rozprawy i szkice, Rzeszów 2001.

24. Wieczorkiewicz A., Kolonizacja dzikich ciał, „Teksty Drugie” 2002, z. 5.

25. Wieczorkiewicz, A., Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Kraków 2008.

26. Wiedza o kulturze, cz. 2: Antropologia słowa, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.