Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językoznawstwo współczesne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1JWS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo współczesne
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nakreślenie panoramy zainteresowań językoznawstwa współczesnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary, które w dotychczasowym programie studiów polonistycznych nie były poruszane.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II, studia drugiego stopnia

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 14 godzin wykładu

Metody dydaktyczne - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Punkty ECTS - 1 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 14 godz., przygotowanie do zaliczenia wykładu 10 godz. Razem: 24 godziny.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 14 godzin (0,6 ECTS) oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 10 godz. (0,4 ECTS).

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993 (hasła z zakresu tematyki wykładu).

Furdal, A., Językoznawstwo otwarte. Wrocław 2000.

Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2002.

Współczesny język polski, pod red. Bartmińskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS (artykuły z zakresu problematyki wykładu).

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W1. Student ma ogólną orientację o prowadzonych współcześnie badaniach językoznawczych - FP2_W01, FP2_W02, FP2_W05, FP2_W10;

W2. Student zna możliwości stosowania wiedzy o języku w szerszym kontekście kulturowym - FP2_W09;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1. Student docenia różnorodność badań językoznawczych, ich powiązania z rzeczywistością pozajęzykową oraz ich rolę w rozwoju nauk humanistycznych - FP2_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę jest pozytywny wynik testu pisemnego sprawdzającego wiedzę z zakresu wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Awramiuk, Joanna Kuć, Irena Szczepankowska, Joanna Szerszunowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Awramiuk, Joanna Kuć, Irena Szczepankowska, Joanna Szerszunowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Awramiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.