Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Sztuka ekfrazy. Literackie interpretacje dzieł plastycznych"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1KON1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Sztuka ekfrazy. Literackie interpretacje dzieł plastycznych"
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - wykłady monograficzne
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukierunkowanie studenta do studiowania literatury polskiej w kontekście jej związków ze sztuką oraz orientacja we współczesnej sztuce interpretacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie się z definicją ekfrazy i jej typami w ujęciu różnych badaczy. Dyskusja nad założeniami i różnymi punktami widzenia współczesnych badań nad ekfrazą - przyczyny zróżnicowania. Analiza utworów poetyckich zainspirowanych konkretnymi dziełami plastycznymi, rozpoznanie i określenie typu ekfrazy. Problem przekładu intersemiotycznego.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach przedmiotów do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Rok studiów /semestr: I rok studiów magisterskich, semestr II.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin: 14 (konwersatorium).

Metody dydaktyczne: analiza i interpretacja tekstu literackiego / zjawiska kultury, streszczenie tez artykułu naukowego, dyskusja, wykład, prezentacja ustna z wykorzystaniem technik multimedialnych,konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS: 1.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach – 14 godz.

- praca indywidualna obejmująca przygotowanie do zajęć - 45 godz.

Wskaźniki ilościowe nakładu pracy studenta:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 14 godz. / 0,5 ECTS.

- zajęcia o charakterze praktycznym: 45 godz. / 1,5 ECTS.

Literatura:

P. Gogler, Kłopoty z ekfrazą, Przestrzenie teorii 3/4, Poznan 2016.

Aneta Grodecka: Poeci patrzą… Obrazy, wiersze, komentarze. Warszawa 2008.

B. Swoboda, Ekfrazy modernistyczne i „mowa dzieła sztuki”. [w:] „Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures” 2015, nr 56. Link: https://www.academia.edu/25529511/Ekfrazy_modernistyczne_i_mowa_dzie%C5%82a_sztuki_Modernist_ekphrasis_and_voice_of_the_artwork_Slovo._Journal_of_Slavic_Languages_and_Literatures_No._56_2015_s._90-104

R. Słodczyk, Modusy ekfrazy. Sieneński kondotier Simone Martiniego oczami Zbigniewa Herberta i Gustawa Herlinga Grudzińskiego.”Przekładaniec” 2017, nr 35.

Czermińska M. Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. W: Teksty Drugie. - 2003, nr 2/3, s. 230-242 ; dostęp także online: http://rcin.org.pl/ibl/Content/53814/WA248_70156_P-I-2524_czermin-ekfrazy.pdf21.

A. Biała Wiersz ekfrastyczny. Jarosław Klejnocki „Vermeer maluje”. ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” Seria Filologiczna, 2014, nr 86.

Efekty uczenia się:

FP1-U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U10, FP1_U11, FP1_K0

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane ciągłe na podstawie aktywności na zajęciach. Zaliczenie na podstawie aktywności; w niektórych przypadkach zaliczenie ustne indywidualne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wydrycka
Prowadzący grup: Anna Wydrycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie się z problematyką ekfrazy.

Analiza i interpretacja utworów literackich.

Pełny opis:

Na podstawie wybranej lektury dyskusja nad pojęciem ekfrazy i zastosowaniem tego pojęcia w badaniach literackich. Lektura konkretnych utworów literackich w kontekście dzieł sztuki. Interpretacja porównawcza.

Literatura:

P. Gogler, Kłopoty z ekfrazą, Przestrzenie teorii 3/4, Poznan 2016.

Aneta Grodecka: Poeci patrzą… Obrazy, wiersze, komentarze. Warszawa 2008.

B. Swoboda, Ekfrazy modernistyczne i „mowa dzieła sztuki”. [w:] „Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures” 2015, nr 56. Link: https://www.academia.edu/25529511/Ekfrazy_modernistyczne_i_mowa_dzie%C5%82a_sztuki_Modernist_ekphrasis_and_voice_of_the_artwork_Slovo._Journal_of_Slavic_Languages_and_Literatures_No._56_2015_s._90-104

R. Słodczyk, Modusy ekfrazy. Sieneński kondotier Simone Martiniego oczami Zbigniewa Herberta i Gustawa Herlinga Grudzińskiego.”Przekładaniec” 2017, nr 35.

Czermińska M. Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. W: Teksty Drugie. - 2003, nr 2/3, s. 230-242 ; dostęp także online: http://rcin.org.pl/ibl/Content/53814/WA248_70156_P-I-2524_czermin-ekfrazy.pdf21.

A. Biała Wiersz ekfrastyczny. Jarosław Klejnocki „Vermeer maluje”. ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” Seria Filologiczna, 2014, nr 86.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie się z problematyką ekfrazy.

Analiza i interpretacja utworów literackich.

Pełny opis:

Na podstawie wybranej lektury dyskusja nad pojęciem ekfrazy i zastosowaniem tego pojęcia w badaniach literackich. Lektura konkretnych utworów literackich w kontekście dzieł sztuki. Interpretacja porównawcza.

Literatura:

P. Gogler, Kłopoty z ekfrazą, Przestrzenie teorii 3/4, Poznan 2016.

Aneta Grodecka: Poeci patrzą… Obrazy, wiersze, komentarze. Warszawa 2008.

B. Swoboda, Ekfrazy modernistyczne i „mowa dzieła sztuki”. [w:] „Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures” 2015, nr 56. Link: https://www.academia.edu/25529511/Ekfrazy_modernistyczne_i_mowa_dzie%C5%82a_sztuki_Modernist_ekphrasis_and_voice_of_the_artwork_Slovo._Journal_of_Slavic_Languages_and_Literatures_No._56_2015_s._90-104

R. Słodczyk, Modusy ekfrazy. Sieneński kondotier Simone Martiniego oczami Zbigniewa Herberta i Gustawa Herlinga Grudzińskiego.”Przekładaniec” 2017, nr 35.

Czermińska M. Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. W: Teksty Drugie. - 2003, nr 2/3, s. 230-242 ; dostęp także online: http://rcin.org.pl/ibl/Content/53814/WA248_70156_P-I-2524_czermin-ekfrazy.pdf21.

A. Biała Wiersz ekfrastyczny. Jarosław Klejnocki „Vermeer maluje”. ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” Seria Filologiczna, 2014, nr 86.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.