Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Trauma studies a kobiece doświadczenie wojny"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1KON3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Trauma studies a kobiece doświadczenie wojny"
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - wykłady monograficzne
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Założeniem konwersatorium jest wprowadzenie uczestników w podstawowe problemy związane z przedmiotem oraz szczegółowe omówienie wybranych tematów.

Skrócony opis:

Na konwersatorium interesować nas będzie w jaki sposób te doświadczenia i wywołane nimi urazy przekładają się na praktyki narracyjne, i jak odzwierciedlony w nich zostaje wątek powrotu do tzw. normalności. O ile wymienione sytuacje graniczne stanowią przyczynę powstania traum , o tyle życie "po"przebiegające w obiektywnie odmiennych, ale psychologicznie jednak zbliżonych okolicznościach, okazuje się podobnie dramatyczne. To, na tak wielką skalę problematyczne zetknięcie z tzw. wolnościowym światem, ów w gruncie rzeczy „nie-powrót” pozostaje jednak niemal nieodzwierciedlony w kobiecych narracjach.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach przedmiotów do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Rok studiów /semestr: I rok studiów magisterskich.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin: 14 (konwersatorium).

Liczba punktów ETCS: 1

Literatura:

Aleksandra Gruszczak, Czarne światło. Analiza zjawiska powojennej traumy społecznej w kulturze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2017.

Antologia studiów nad traumą, pod red. Tomasza Łysaka, przekład Tomasz Bilczewski, Katarzyna Bojarska, Jan Burzyński, Anna Kowalcze-Pawlik, Agnieszka Rejniak-Majewska, Kraków 2015.

Lawrence L. Langer, Świadectwa Zagłady. W rumowisku pamięci, tłum. Marcin Szuster, Warszawa 2015.

Anna Branach-Kallas, Wstęp, [w:] Tejże, Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej, Toruń 2014

Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie”, 2010, nr. 6.

Antoni Kłodziński, Tzw. „KZ-Syndrom”. Próba syntezy, „Przegląd Lekarski” 1970, nr 1, s. 20, https://www.mp.pl/auschwitz/volumes/171120,volume-1970.

Roman Leśniak, Poobozowe zmiany osobowości byłych więźniów obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, „Przegląd Lekarski” 1965, nr 1, s. 13-20.

Maria Orwid, Socjopsychiatryczne następstwa pobytu w obozie koncentracyjnym Oświęcim – Brzezinka, „Przegląd Lekarski” 1964, nr 1, s. 17-30.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 KA7_WK1 KA7_WGK1 KA7_WGK2 KA7_ UWKOU2 KA7_UWKOU3 KA7_UWKOU4 KA7_KKO3

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji:zaliczenie ustne, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na konwersatorium interesować nas będzie w jaki sposób te doświadczenia i wywołane nimi urazy przekładają się na praktyki narracyjne, i jak odzwierciedlony w nich zostaje wątek powrotu do tzw. normalności. O ile wymienione sytuacje graniczne stanowią przyczynę powstania traum , o tyle życie "po"przebiegające w obiektywnie odmiennych, ale psychologicznie jednak zbliżonych okolicznościach, okazuje się podobnie dramatyczne. To, na tak wielką skalę problematyczne zetknięcie z tzw. wolnościowym światem, ów w gruncie rzeczy „nie-powrót” pozostaje jednak niemal nieodzwierciedlony w kobiecych narracjach.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach przedmiotów do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Rok studiów /semestr: I rok studiów magisterskich.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin: 14 (konwersatorium).

Liczba punktów ETCS: 1

Literatura:

Aleksandra Gruszczak, Czarne światło. Analiza zjawiska powojennej traumy społecznej w kulturze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2017.

Antologia studiów nad traumą, pod red. Tomasza Łysaka, przekład Tomasz Bilczewski, Katarzyna Bojarska, Jan Burzyński, Anna Kowalcze-Pawlik, Agnieszka Rejniak-Majewska, Kraków 2015.

Lawrence L. Langer, Świadectwa Zagłady. W rumowisku pamięci, tłum. Marcin Szuster, Warszawa 2015.

Anna Branach-Kallas, Wstęp, [w:] Tejże, Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej, Toruń 2014

Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie”, 2010, nr. 6.

Antoni Kłodziński, Tzw. „KZ-Syndrom”. Próba syntezy, „Przegląd Lekarski” 1970, nr 1, s. 20, https://www.mp.pl/auschwitz/volumes/171120,volume-1970.

Roman Leśniak, Poobozowe zmiany osobowości byłych więźniów obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, „Przegląd Lekarski” 1965, nr 1, s. 13-20.

Maria Orwid, Socjopsychiatryczne następstwa pobytu w obozie koncentracyjnym Oświęcim – Brzezinka, „Przegląd Lekarski” 1964, nr 1, s. 17-30.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na konwersatorium interesować nas będzie w jaki sposób te doświadczenia i wywołane nimi urazy przekładają się na praktyki narracyjne, i jak odzwierciedlony w nich zostaje wątek powrotu do tzw. normalności. O ile wymienione sytuacje graniczne stanowią przyczynę powstania traum , o tyle życie "po"przebiegające w obiektywnie odmiennych, ale psychologicznie jednak zbliżonych okolicznościach, okazuje się podobnie dramatyczne. To, na tak wielką skalę problematyczne zetknięcie z tzw. wolnościowym światem, ów w gruncie rzeczy „nie-powrót” pozostaje jednak niemal nieodzwierciedlony w kobiecych narracjach.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach przedmiotów do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Rok studiów /semestr: I rok studiów magisterskich.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin: 14 (konwersatorium).

Liczba punktów ETCS: 1

Literatura:

Aleksandra Gruszczak, Czarne światło. Analiza zjawiska powojennej traumy społecznej w kulturze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2017.

Antologia studiów nad traumą, pod red. Tomasza Łysaka, przekład Tomasz Bilczewski, Katarzyna Bojarska, Jan Burzyński, Anna Kowalcze-Pawlik, Agnieszka Rejniak-Majewska, Kraków 2015.

Lawrence L. Langer, Świadectwa Zagłady. W rumowisku pamięci, tłum. Marcin Szuster, Warszawa 2015.

Anna Branach-Kallas, Wstęp, [w:] Tejże, Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej, Toruń 2014

Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie”, 2010, nr. 6.

Antoni Kłodziński, Tzw. „KZ-Syndrom”. Próba syntezy, „Przegląd Lekarski” 1970, nr 1, s. 20, https://www.mp.pl/auschwitz/volumes/171120,volume-1970.

Roman Leśniak, Poobozowe zmiany osobowości byłych więźniów obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, „Przegląd Lekarski” 1965, nr 1, s. 13-20.

Maria Orwid, Socjopsychiatryczne następstwa pobytu w obozie koncentracyjnym Oświęcim – Brzezinka, „Przegląd Lekarski” 1964, nr 1, s. 17-30.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na konwersatorium interesować nas będzie w jaki sposób te doświadczenia i wywołane nimi urazy przekładają się na praktyki narracyjne, i jak odzwierciedlony w nich zostaje wątek powrotu do tzw. normalności. O ile wymienione sytuacje graniczne stanowią przyczynę powstania traum , o tyle życie "po"przebiegające w obiektywnie odmiennych, ale psychologicznie jednak zbliżonych okolicznościach, okazuje się podobnie dramatyczne. To, na tak wielką skalę problematyczne zetknięcie z tzw. wolnościowym światem, ów w gruncie rzeczy „nie-powrót” pozostaje jednak niemal nieodzwierciedlony w kobiecych narracjach.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach przedmiotów do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Rok studiów /semestr: I rok studiów magisterskich.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin: 14 (konwersatorium).

Liczba punktów ETCS: 1

Literatura:

Aleksandra Gruszczak, Czarne światło. Analiza zjawiska powojennej traumy społecznej w kulturze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2017.

Antologia studiów nad traumą, pod red. Tomasza Łysaka, przekład Tomasz Bilczewski, Katarzyna Bojarska, Jan Burzyński, Anna Kowalcze-Pawlik, Agnieszka Rejniak-Majewska, Kraków 2015.

Lawrence L. Langer, Świadectwa Zagłady. W rumowisku pamięci, tłum. Marcin Szuster, Warszawa 2015.

Anna Branach-Kallas, Wstęp, [w:] Tejże, Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej, Toruń 2014

Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie”, 2010, nr. 6.

Antoni Kłodziński, Tzw. „KZ-Syndrom”. Próba syntezy, „Przegląd Lekarski” 1970, nr 1, s. 20, https://www.mp.pl/auschwitz/volumes/171120,volume-1970.

Roman Leśniak, Poobozowe zmiany osobowości byłych więźniów obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, „Przegląd Lekarski” 1965, nr 1, s. 13-20.

Maria Orwid, Socjopsychiatryczne następstwa pobytu w obozie koncentracyjnym Oświęcim – Brzezinka, „Przegląd Lekarski” 1964, nr 1, s. 17-30.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.