Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreatywne pisanie i odbiór

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1KP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Kreatywne pisanie i odbiór
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma pogłębić umiejętność analizowania, interpretowania tekstów artystycznych oraz użytkowych; zapoznać z ideą kreatywnego pisania; kształcić umiejętność prowadzenia spotkań autorskich i paneli dyskusyjnych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 2019/2020, semestr letni

Wymagania wstępne: ocena opracowywanych indywidulanie i grupowo projektów, ocena pracy w grupach, ocena prac pisemnych.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15, zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją.

Metody dydaktyczne: dyskusja, wykład, projekt.

Punkty ECTS: 2.0.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 15h; przygotowanie do zajęć: 15h; konsultacje - 3 h

Razem: 33 h

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 7 godz. (1.0 ECTS), zajęcia praktyczne 8 godz. (1.0 ECTS). Praca domowa, konsultacje - 10 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, Wrocław 2011.T. Goban-Klas, Komunikowanie i media masowe. Teorie prasy, radia, telewizji i internetu, Warszawa 1999.B. Golka, W. Rivers, C. Mathews, Etyka środków przekazu, Warszawa 1995.M. Kunczik, I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska, Przestrzenie komunikowania, L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, Kraków 2006.K. Wolny-Zmorzyński,, A. Kaliszewski, W. Furman, Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, Warszawa 2011.Literatura uzupełniająca:Media. Leksykon PWN, red. Z. E. Banaszkiewicz, Warszawa 2000.J. Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja we współczesnej informacji prasowej, Poznań 2007.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 KA7_WK1 KA7_WGK1 KA7_WGK2 KA7_UWKOU2 KA7_UWKOU3 KA7_ KKO2 KA7_ KKO3 KA7_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia.

Podstawą zaliczenia są: praca pisemna oraz efekty jednego ze spotkań warsztatowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kochanowski
Prowadzący grup: Marek Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.