Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa w XX i XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3EZB Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (1031) Military and defence
Nazwa przedmiotu: Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa w XX i XXI w.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać teoretyczną wiedzę z obszaru nauk o bezpieczeństwie. Wskazane jest posiadanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat czynników wpływających na kształtowanie się bezpieczeństwa podmiotów państwowych i niepaństwowych, zarówno z perspektywy działań wewnętrznych jak i zewnętrznych. Niezbędna jest wiedza na temat wydarzeń i zjawisk wpływających na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących po roku 1980.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostaną trendy w ewolucji czynników kształtujących bezpieczeństwo w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli zagrożeń tradycyjnie rozumianych jako "niemilitarne"

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: ćwiczenia

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - nauki o bezpieczeństwie

rok studiów/semestr: III/ sem letni

wymagania wstępne:

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

metody dydaktyczne: analiza tekstów źródłowych, dyskusja na zadany temat, przygotowanie pracy pisemnej

punkty ECTS: 2

bilans nakładu pracy studenta, wskaźniki ilościowe: 15h pracy na zajęciach, 45h praca własna

Podczas zajęć omówione zostaną trendy w ewolucji czynników kształtujących bezpieczeństwo w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli zagrożeń tradycyjnie rozumianych jako "niemilitarne".

Wskazany zostanie wpływ rozwoju technologii, marginalizacja "klasycznych" działań wojennych w kształtowaniu porządku międzynarodowego. Uwzględniona zostania dynamika zmian społecznych wywołanych przez rozwój technologiczny i nowe trendy w zakresie prowadzenia ofensywnych oraz defensywnych działań militarnych i niemilitarnych.

Literatura:

1. Wojna i antywojna - A. i H. Toffler

2. Nowoczesne wojny informacyjne - R. Rajczyk

3. Świat w sieci - T. R. Aleksandrowicz

4. Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku - T.R. Aleksandrowicz

5. Sztuka Wojny - Sun Tzu

6. Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym - D. Boćkowski, P. Goryń, K. Goryń

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WK1, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW6, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Goryń
Prowadzący grup: Kamil Goryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostaną trendy w ewolucji czynników kształtujących bezpieczeństwo w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli zagrożeń tradycyjnie rozumianych jako "niemilitarne"

Pełny opis:

Podczas zajęć omówione zostaną trendy w ewolucji czynników kształtujących bezpieczeństwo w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli zagrożeń tradycyjnie rozumianych jako "niemilitarne".

Wskazany zostanie wpływ rozwoju technologii, marginalizacja "klasycznych" działań wojennych w kształtowaniu porządku międzynarodowego. Uwzględniona zostania dynamika zmian społecznych wywołanych przez rozwój technologiczny i nowe trendy w zakresie prowadzenia ofensywnych oraz defensywnych działań militarnych i niemilitarnych.

Literatura:

1. Wojna i antywojna - A. i H. Toffler

2. Nowoczesne wojny informacyjne - R. Rajczyk

3. Świat w sieci - T. R. Aleksandrowicz

4. Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku - T.R. Aleksandrowicz

5. Sztuka Wojny - Sun Tzu

6. Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym - D. Boćkowski, P. Goryń, K. Goryń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Goryń
Prowadzący grup: Kamil Goryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostaną trendy w ewolucji czynników kształtujących bezpieczeństwo w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli zagrożeń tradycyjnie rozumianych jako "niemilitarne"

Pełny opis:

Podczas zajęć omówione zostaną trendy w ewolucji czynników kształtujących bezpieczeństwo w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli zagrożeń tradycyjnie rozumianych jako "niemilitarne".

Wskazany zostanie wpływ rozwoju technologii, marginalizacja "klasycznych" działań wojennych w kształtowaniu porządku międzynarodowego. Uwzględniona zostania dynamika zmian społecznych wywołanych przez rozwój technologiczny i nowe trendy w zakresie prowadzenia ofensywnych oraz defensywnych działań militarnych i niemilitarnych.

Literatura:

1. Wojna i antywojna - A. i H. Toffler

2. Nowoczesne wojny informacyjne - R. Rajczyk

3. Świat w sieci - T. R. Aleksandrowicz

4. Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku - T.R. Aleksandrowicz

5. Sztuka Wojny - Sun Tzu

6. Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym - D. Boćkowski, P. Goryń, K. Goryń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostaną trendy w ewolucji czynników kształtujących bezpieczeństwo w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli zagrożeń tradycyjnie rozumianych jako "niemilitarne"

Pełny opis:

Podczas zajęć omówione zostaną trendy w ewolucji czynników kształtujących bezpieczeństwo w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli zagrożeń tradycyjnie rozumianych jako "niemilitarne".

Wskazany zostanie wpływ rozwoju technologii, marginalizacja "klasycznych" działań wojennych w kształtowaniu porządku międzynarodowego. Uwzględniona zostania dynamika zmian społecznych wywołanych przez rozwój technologiczny i nowe trendy w zakresie prowadzenia ofensywnych oraz defensywnych działań militarnych i niemilitarnych.

Literatura:

1. Wojna i antywojna - A. i H. Toffler

2. Nowoczesne wojny informacyjne - R. Rajczyk

3. Świat w sieci - T. R. Aleksandrowicz

4. Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku - T.R. Aleksandrowicz

5. Sztuka Wojny - Sun Tzu

6. Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym - D. Boćkowski, P. Goryń, K. Goryń

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.