Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii)

Jednostka: Wydział Historii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2025 - Rok akademicki 2025/26
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2025
470-HS1-2AZM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS1-2AK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS1-2DHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Zajęcia terenowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS1-3DHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Zajęcia terenowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS1-2DKM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS1-3EDH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z edytorstwa źródeł adresowane są do studiujących, którzy zamierzają pogłębić swoje umiejętności warsztatowe w zakresie pracy ze źródłami pisanymi, drukowanymi, kartograficznymi, fotograficznymi, fonograficznymi i filmowymi, a finalnie uzyskać kompetencje do samodzielnego przygotowywania profesjonalnej edycji źródłowej.

Strona przedmiotu
470-HS1-2EDH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z edytorstwa źródeł adresowane są do studiujących, którzy zamierzają pogłębić swoje umiejętności warsztatowe w zakresie pracy ze źródłami pisanymi, drukowanymi, kartograficznymi, fotograficznymi, fonograficznymi i filmowymi, a finalnie uzyskać kompetencje do samodzielnego przygotowywania profesjonalnej edycji źródłowej.

Strona przedmiotu
470-HS1-3EDH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z edytorstwa źródeł adresowane są do studiujących, którzy zamierzają pogłębić swoje umiejętności warsztatowe w zakresie pracy ze źródłami pisanymi, drukowanymi, kartograficznymi, fotograficznymi, fonograficznymi i filmowymi, a ostatecznie uzyskać kompetencje do samodzielnego przygotowywania profesjonalnej edycji źródłowej.

Strona przedmiotu
350-HS1-3EZB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówione zostaną trendy w ewolucji czynników kształtujących bezpieczeństwo w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli zagrożeń tradycyjnie rozumianych jako "niemilitarne"

Strona przedmiotu
470-HS1-2GKW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS1-2BGR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświecone będą zagadnieniom zjawisk w turystyce oraz ich klasyfikacji. Na zajęciach omówione zostanie położenie geograficznego regionu i wynikające z tego uwarunkowańaspołeczno-polityczne. Zajęcia będą koncentrować się na historycznych uwarunkowaniach osadnictwa i funkcjonowania społeczeństwa w odniesieniu do położenia geograficznego.

Strona przedmiotu
470-HS1-2HAR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS1-2HIW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS1-2HMO
Historia małych ojczyzn (od 2025-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS1-3HMO
Historia małych ojczyzn (od 2025-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS1-3HRE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych faktów z dziejów Podlasia. W jego ramach studenci mają możliwość dokładniejszego zapoznania się ze źródłami historycznymi oraz specyfiką tego regionu. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. kształtowania się przestrzennego regionu, jego znaczenia gospodarczego, specyfiki wyznaniowej i kulturowej, dziejów wojskowych oraz historii najważniejszych ośrodków miejskich, centrów sądowych i administracyjnych.

Strona przedmiotu
470-HS1-3HRE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych faktów z dziejów Podlasia. W jego ramach studenci mają możliwość dokładniejszego zapoznania się ze źródłami historycznymi oraz specyfiką tego regionu. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. kształtowania się przestrzennego regionu, jego znaczenia gospodarczego, specyfiki wyznaniowej i kulturowej, dziejów wojskowych oraz historii najważniejszych ośrodków miejskich, centrów sądowych i administracyjnych.

Strona przedmiotu
350-HS1-3HSM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie genezy powstania służb mundurowych i paramilitarnych na świecie, a na tym tle - w Polsce, omówienie historii, zadań itd. wybranych służb w Polsce w okresie od odzyskania niepodległości w 1918 r. po czasy współczesne

Strona przedmiotu
470-HS1-2HTW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS1-3TIA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom zjawiska terroryzmu politycznego i religijnego oraz innych zagrożeń o charakterze asymetrycznym na przestrzeni ostatnich stu lat.

Strona przedmiotu
350-HS1-2AHUA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone metodą wykładu będą charakteryzowały porównawczo na przykładzie kilku wybranych państw (Francji, Anglii, Polski I Rosji) ustroje państwowe w epoce feudalnej tj. średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (monarchia wczesnofeudalna, monarchia stanowa, monarchia obsolutna), a także genezę i rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu poczynając od wojny o niepodległość 13 amerykańskich kolonii, a kończąc na przemianach prawa konstytucyjnego w krajach Zachodu i w Polsce do wybuchu II wojny światowej.

Strona przedmiotu
470-HS1-2HW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS1-2IOZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
470-HS1-2KAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS1-2BOK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z problematyką kształtowania i ochrony krajobrazu

Zdobycie umiejętności waloryzacji krajobrazu oraz tworzenia studium ochrony krajobrazu

Kształtowanie postaw w relacjach z przyrodą oraz krajobrazem kulturowym

Poznanie teorii związanych z krajobrazem kulturowym

Poznanie podstawowych aktów prawnych chroniących krajobraz kulturowy

Strona przedmiotu
470-HS1-2PIN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu zajęć student zna dzieje pisma łacińskiego, w tym staropolskiego (typy pisma, abrewiacje, podręczniki ortografii staropolskiej), pisma ruskiego stosowanego na Rusi Czerwonej i w Wielkim księstwie Litewskim oraz potrafi odczytać teksty staropolskie i ruskie.

Strona przedmiotu
470-HS1-3PHI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu zajęć student zna dzieje pisma łacińskiego, w tym staropolskiego (typy pisma, abrewiacje, podręczniki ortografii staropolskiej), pisma ruskiego stosowanego na Rusi Czerwonej i w Wielkim księstwie Litewskim oraz potrafi odczytać teksty staropolskie i ruskie.

Strona przedmiotu
350-HS1-3PHI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu zajęć student zna dzieje pisma łacińskiego, w tym staropolskiego (typy pisma, abrewiacje, podręczniki ortografii staropolskiej), pisma ruskiego stosowanego na Rusi Czerwonej i w Wielkim księstwie Litewskim oraz potrafi odczytać teksty staropolskie i ruskie.

Strona przedmiotu
350-HS1-3PZD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka ćwiczeń dotyczy definicji i cech konstytuujących poszczególne kategorie zabytków, podstaw prawnych ich dokumentacji oraz podstawowych technik sporządzania dokumentacji zabytku nieruchomego

Strona przedmiotu
470-HS1-2PDZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)