Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-1PWZ Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z regulacją normatywną stosunków wyznaniowych w Polsce w tym między innymi z prawami i obowiązkami jednostki wynikającymi z wolności sumienia i religii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zdefiniowanie adresata, uprawnień, granic i gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz przedstawienia pozycji konstytucyjno-ustawowej związków wyznaniowych w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja multimedialna, e-learning, konsultacje

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

1. Pietrzak M., Prawo Wyznaniowe, Warszawa 2013,

2. Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, A. Mezglewski (red.), Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza -absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa wyznaniowego

oraz działania administracji publicznej wyznaniowej - KA7_WG4,

Umiejętności - absolwent potrafi komunikować się na tematy związane z prawem wyznaniowym ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców - KA7_UK1,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa

wyznaniowego oraz przedmiotu działania administracji publicznej wyznaniowej - KA7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z regulacją normatywną stosunków wyznaniowych w Polsce w tym między innymi z prawami i obowiązkami jednostki wynikającymi z wolności sumienia i religii.

Wykład obejmuje zdefiniowanie adresata, uprawnień, granic i gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz przedstawienia pozycji konstytucyjno-ustawowej związków wyznaniowych w Polsce.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja multimedialna, e-learning, konsultacje

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

1. Pietrzak M., Prawo Wyznaniowe, Warszawa 2013,

2. Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, A. Mezglewski (red.), Warszawa 2014.

Uwagi:

Egzamin ustny lub pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.