Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1PROOW Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym i wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nauka przygotowywania i opracowywania prac magisterskich w aspekcie merytorycznym i formalnym

Omówienie zagadnień obowiązujących na egzaminie magisterskim

Przedłożenie koncepcji pracy magisterskiej i jej zaliczenie

Pełny opis:

Nauka analizy literatury dotyczącej wybranych tematów prac magisterskich

Projektowanie badań teoretycznych (dogmatycznych)

Projektowanie badań empirycznych

Nauka analizy wyników badań empirycznych

Nauka przygotowywania prac magisterskich pod kątem formalnym

Przedłożenie rozdziałów o charakterze teoretycznym

Przedłożenie rozdziałów o charakterze empirycznym

Zaliczenie koncepcji prac magisterskich

Omówienie zagadnień obowiązujących na egzaminie magisterskim

Literatura:

Literatura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004

Ch. Frakfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badań w naukach społecznych, Poznań 2001

S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Kompendium wiedzy metodologii dla studentów, Warszawa 1970

W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999

M. Zieliński, Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979

Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz- Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

B. Hołyst, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015

oraz aktualne podręczniki z zakresu prawa karnego

Efekty uczenia się:

- ma rozszerzoną wiedzę na temat interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod, technik i narzędzi badań społecznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- potrafi formułować problemy badawcze i odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych

- potrafi prognozować rozwój przestępczości w aspekcie indywidualnym i społecznym z wykorzystaniem zaawansowanych metod oraz technik analitycznych

- posiada umiejętność prowadzenia wieloaspektowych, pogłębionych analiz przedmiotów badań kryminologicznych z zastosowaniem zaawansowanych technik i metod analitycznych

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku

- potrafi współpracować w grupie w celu efektywnej realizacji postawionych zadań

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie seminarium na podstawie koncepcji pracy magisterskiej przygotowanej przez studenta i zatwierdzonej przez promotora

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zatyka
Prowadzący grup: Elżbieta Zatyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.