Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alternatywy kary pozbawienia wolności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2AKP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alternatywy kary pozbawienia wolności
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student ma wiedzę na temat prawoznawstwa.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie środków reakcji prawnokarnej na przestępstwo z perspektywy ich skuteczności w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa. Ukazanie dysfunkcji kary pozbawienia wolności. Wskazanie na potrzebę poszukiwanie alternatyw dla kary pozbawienia wolności. Ukazanie roli międzynarodowych standardów dotyczących sankcji alternatywnych w poszukiwaniu alternatyw do kary pozbawienia wolności.Omówienie wolnościowych środków reakcji prawnokarnej i zakresu ich orzekania oraz oceny z perspektywy ich skuteczności w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa. Przedstawienie kierunków reform systemu sankcji karnych w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki.

Forma: studia niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem: II/sem. II.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godz. zajęć dydaktycznych: 16 godz. wykład.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 16 godz. , przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz. , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., egzamin 1 godz. Razem godz. 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, red. nauk. J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński, Warszawa 2009

- System prawa karnego, T. 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, pod red. M. Melezini, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent

- zna w sposób pogłębiony instrumenty reakcji prawnokarnej zarówno wobec sprawców , jak i ofiar przestępstw, a także sposoby reagowania przez organy na wyznania globalne i regionalne w zakresie przestępczości oraz jej następstw (K_W10)

- ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych, organizacyjnych i etycznych podstaw funkcjonowania organów państwowych, organizacji społecznych jednostek na rzecz bezpieczeństwa publicznego (K_W 11)

- ma pogłębioną wiedzę na temat priorytetów państw i społeczeństw w zakresie reagowania na przestępczość (K_W14)

UMIEJĘTNOŚCI absolwent

-sprawnie posługuje się normami prawnymi , w szczególności z prawa karnego, międzynarodowego oraz regułami zawodowymi i etycznymi dotyczącymi pracowników prywatnego i publicznego sektora bezpieczeństwa (K_U09)

- posiada umiejętność oceny relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych podejmowanych przez państwo a także umiejętność ewaluacji stosownych programów profilaktycznych (K_U12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE absolwent

- potrafi opracować hierarchię i i strukturę instrumentów służących realizacji przyjętych założeń (K_K03)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.