Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2SEMOW Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy dotyczącej techniki pisania pracy naukowej. Poprzez uczestnictwo w seminarium student uczy się sposobu organizacji procesu pisania pracy magisterskiej, prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, wskazania celu pracy, stawiania poprawnych tez, wyciągania wniosków z zaprezentowanych i analizowanych problemów i zagadnień, a także sposobów prezentacji wyników. Dodatkowo seminarium ma na celu przygotowanie studentów do dokonywania samodzielnej interpretacji przepisów prawa, analizy stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiazkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III i IV

Wymagania wstępne - Ilościowe i jakościowe metody badań przestępczości oraz patologii społecznych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godziny seminarium (w tym 16 godz. elearningu).

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz. (w tym 16 godz. elearningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 84 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 84 godz., Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju. Z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Wolters Kluwer Warszawa 2019.

L. Tyszkiewicz, Kryminologia (zarys systemu), Katowice 1986.

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1978.

J. Bafia, Problemy kryminologii : dialektyka sytuacji kryminogennej, Warszawa 1978.

P. Horoszowski, Kryminologia, Warszawa 1965.

J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007.

T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Warszawa 2012.

A. Siemaszko (red.) Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki klasyfikacja nauk, Lublin 1981.

R. A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych, Bydgoszcz 2007.

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.

M. G. Maxfield, E. Babbie, Basics of research method for criminal justice and criminology, Boston 2016.

G. Babiński, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kraków 1986.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej,

KA7_WG6 - w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia badań społecznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości,

KA7_WK5 - w pogłębionym stopniu zasady ochrony własności

przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW3 - dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawnospołeczno-gospodarczo-politycznych, ich wpływu na przestępczość oraz prognozować jej rozwój,

KA7_UW4 - formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych,

KA7_UW5 - przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości,

KA7_UK3 - przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne,

KA7_UO1 - współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowanej pracy magisterskiej na podstawie przekazanych kryteriów w ramach zajęć proseminaryjnych i seminaryjnych oraz zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.