Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyplomacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2DYP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę międzynarodowego prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz specyfikę międzynarodowych stosunków dyplomatycznych. W ramach konwersatorium omawiane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem służb zagranicznych państw, pojęciem i specyfiką dyplomacji, polityki zagranicznej państwa, normami prawa międzynarodowego odnoszącego się do stosunków dyplomatycznych oraz protokołu dyplomatycznego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok 2/sem.III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. dydaktycznych, w tym 9 godzin. stacjonarnie i 6 godzin w elearningu.

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. - w tym 9 godz. stacjonarnie i 6 godz. elearningu, przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28,5 godz.. Razem 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37, 5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dyplomacja, pod red. M.Wilk, Łódź 2002.

2. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. T.Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2010.

2. J. Sutor. Leksykon dyplomatyczny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - KA7_WG1

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych, -KA7_UW4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - KA7_KR2

Weryfikacja wszystkich efektów w formie zaliczenia pisemnego.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie pisemne (forma eseju).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wrońska
Prowadzący grup: Iwona Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.