Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-1ND Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Sposób realizacji przedmiotu – liczba i wielkość modułów: 16 godzin przeprowadzone w sali zdalnie, 14 godz. e-learning.


5. Szczegółowy opis modułów:

MODUŁ I (sala zdalnie):

Zajęcia wprowadzające 4 g.


MODUŁ II (sala zdalnie):

Vocabulary: Crime & criminology 4 godz.


MODUŁ III (sala zdalnie):

War & Military Vocabulary: Understand the news 4 godz.


MODUŁ IV (sala zdalnie):

International Organisations 4 godz.


MODUŁ V(e-learning):

Body language in investigation 4 godz.


MODUŁ VI (e-learning):

Brain and aggression. How hormones and brain damages affect our behavior 4 godz.


MODUŁ VII (e-learning):

Cybersecurity and deep web. 4 godz.
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat ma na celu udoskonalenie umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej. Program zajęć zawiera praktyczne słownictwo i naukę korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych.

Pełny opis:

Konserwatorium przygotowane jest z myślą o studentach bezpieczeństwa narodowego. Szczególny nacisk kładziony jest na słownictwo związane z profilem studiów. W czasie zajęć nastąpi przygotowanie do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach, przygotowanie do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, kryminologii i zagadnień z nią związanych.

Literatura:

1. Taylor J., Dooley J., Career Paths – Police, Express Publishing, 2011

2. Boyle C., Chersan I., Campaign – English for Law Enforcement, Macmillan.

3. Brown G.D., Rice S., Professional English in Use, Law, Cambridge, 2007

Efekty uczenia się:

Lektorat ma pomóc studentom w poszukiwaniu wiedzy na interesujące je tematy w źródłach anglojęzycznych. Na zajęciach przedstawione zostaną techniki czytania tekstów w obcych językach oraz przełamane bariery językowe. Efektem zajęć będzie większa śmiałość w posługiwaniu się językiem obcym oraz poprawa biegłości językowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie wystawiana na podstawie aktywności podczas zajęć, obecności i pisemnej pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Tomaszuk
Prowadzący grup: Mariusz Tomaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ferreira Fernandes
Prowadzący grup: Karolina Ferreira Fernandes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektorat ma na celu udoskonalenie umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej. Program zajęć zawiera praktyczne słownictwo i naukę korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych.

Pełny opis:

Sposób realizacji przedmiotu – liczba i wielkość modułów: 16 godzin przeprowadzone w sali zdalnie, 14 godz. e-learning.

5. Szczegółowy opis modułów:

MODUŁ I (sala zdalnie):

Zajęcia wprowadzające 4 g.

MODUŁ II (sala zdalnie):

Vocabulary: Crime & criminology 4 godz.

MODUŁ III (sala zdalnie):

War & Military Vocabulary: Understand the news 4 godz.

MODUŁ IV (sala zdalnie):

International Organisations 4 godz.

MODUŁ V(e-learning):

Body language in investigation 4 godz.

MODUŁ VI (e-learning):

Brain and aggression. How hormones and brain damages affect our behavior 4 godz.

MODUŁ VII (e-learning):

Cybersecurity and deep web. 4 godz.

Literatura:

1. Taylor J., Dooley J., Career Paths – Police, Express Publishing, 2011

2. Boyle C., Chersan I., Campaign – English for Law Enforcement, Macmillan.

3. Brown G.D., Rice S., Professional English in Use, Law, Cambridge, 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Tomaszuk
Prowadzący grup: Mariusz Tomaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.