Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organy ochrony prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-2RA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Organy ochrony prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela 370-WN2-1LC
Prawo konstytucyjne 370-WN2-1NM

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat organów ochrony prawa, ich konstytucyjnych podstaw, struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania i ustawowych kompetencji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rokII/sem. 3.

Wymagania wstępne: Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela 370-WN2-1LC; Prawo konstytucyjne 370-WN2-1NM.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 73 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 60 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godz. co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz. co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz. co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010.

2. A. Świczewska, Organy ochrony prawnej: tabele porównawcze, Warszawa 2010.

3. M. Rojewski, Organy ochrony prawnej: orzecznictwo, Warszawa 2011.

4. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie rolę organów ochrony prawa w zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego, ekonomicznego i etycznego - KA7_WK2;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach - KA7_UO2;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi w sposób odpowiedzialny pełnić role zawodowe z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów (sądów, organów, funkcjonariuszy) związanych z obszarem bezpieczeństwa, w tym: rozwijania dorobku urzędniczego funkcjonariusza publicznego, podtrzymywania etosu zawodu urzędnika (funkcjonariusza publicznego), przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika (funkcjonariusza publicznego) oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad - KA7_KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Galicki
Prowadzący grup: Jarosław Galicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.