Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-1AO Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo informatyczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
BiP.Stacj. 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych, sieciach komputerowych i metodach ich zabezpieczania.

Ponadto celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z programami pakietu MS Office (w tym pisanie i edycja dokumentów w MS Word, praca z arkuszami kalkulacyjnymi MS Excel, przygotowanie i prezentowanie własnych wyników poprzez prezentacje w MS PowerPoint). Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z bazami danych, wykorzystywanie zasobów Internetu (np. szukanie odpowiedzi na postawione zapytania, korzystanie z e-bankowości), opanowanie technik komunikacji poprzez Internet (m.in. e-mail, telefonia internetowa), oraz z podstawami e-administracja.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie zasad polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych, sieciach komputerowych i metod ich zabezpieczania oraz pracy z programami pakietu MS Office jak również wykorzystaniem zasobów Internetu.

Pełny opis:

BHP, Podstawy działania i budowy komputera PC oraz obsługi systemu operacyjnego.

Korzystanie z zasobów Internetu, komunikacja internetowa i bezpieczeństwo w sieci.

Bezpieczeństwo informatyczne – zbiór zagadnień, ryzyko korzystania z sieci komputerowych i przesyłania danych, bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Tworzenie i edycja dokumentów w programie Microsoft Word.

Praca z arkuszami kalkulacyjnymi w programie Microsoft Excel.

Zapoznanie z technologiami baz danych programów prawniczych.

Zapoznanie się z zagadnieniem elektronicznego obiegu dokumentów e-administracja.

Powtórzenie materiału - zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Bensel Paweł, Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Data wydania: 2010/08

Gogołek Włodzimierz, Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, 2007

Jaronicki Adam, ABC MS Office 2007 PL, Data wydania: 2008/08

ECDL Core 7 modułów - Podstawy obsługi komputera z pakietem biurowym, MCSK, 2009

Skorupski A., Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ, 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa - KA6_WK1

(zadania realizowane w trakcie zajęć, aktywność na zajęciach, praktyczne zaliczenie końcowe)

Umiejętności:

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,

w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa - KA6_UW2

(przygotowanie przez studenta prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint, praktyczne zaliczenie końcowe)

Kompetencje społeczne:

Rozumie uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo - KA6_KK2

(zadania realizowane w trakcie zajęć, aktywność na zajęciach)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Weryfikacja:

Zaliczenie ćwiczeń/ lab.: przygotowanie przez studenta prezentacji multimedialnej, prace domowe, rozwiązywanie zadań praktycznych, kolokwium.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na 80% zajęć i pozytywny wynik z zaliczenia końcowego (pisemnego).

Dopuszczalna liczba nieobecności w ramach przedmiotu: 20%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Półjanowicz
Prowadzący grup: Wiesław Półjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Półjanowicz
Prowadzący grup: Wiesław Półjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.