Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-1NM Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami polskiego prawa konstytucyjnego oraz praktyką konstytucyjną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie: najważniejszych zasad konstytucyjnych, źródeł prawa konstytucyjnego, organów konstytucyjnych, konstytucyjnego statusu jednostki, demokracji bezpośredniej oraz stanów nadzwyczajnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1

Wymagania wstępne -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – klasyczny wykład, konsultacje (jeśli np, prezentacje, to też trzeba je ująć)

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 14 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 32 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020,

2. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.,

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent posiada:

uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) i pozostałych zagadnień związanych z obszarem bezpieczeństwo (KA7_WG3)

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – właściwy dobór źródeł nauki i prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji (KA7_UW1)

ukierunkowywać innych w zakresie samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie (KA7_UU2)

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska publicznego podejmując czynności obszarze bezpieczeństwa (KA7_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub ustany zdalnie za pomocą Blackboard Collaborate

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi instytucjami ustroju konstytucyjnego RP.

Pełny opis:

W trakcie wykładu w szczególności omawiane są: definicje i podstawowe pojęcia,

żródła prawa konstytucyjnego,

zasady konstytucyjne,

prawa, wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela,

Sejm i Senat,

Prezydent, Rada Ministrów,

Sądy i Trybunały,

samorząd terytorialny,

organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

Literatura:

Prawo konstytucyjne red. S. Bożyk, Białystok 2020.

Uwagi:

Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kużelewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kużelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi instytucjami ustroju konstytucyjnego RP.

Pełny opis:

W trakcie wykładu w szczególności omawiane są: definicje i podstawowe pojęcia,

źródła prawa konstytucyjnego,

zasady konstytucyjne,

prawa, wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela,

Sejm i Senat,

Prezydent, Rada Ministrów,

Sądy i Trybunały,

Demokracja bezpośrednia

Polska w UE

organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

Literatura:

Prawo konstytucyjne red. S. Bożyk, Białystok 2020.

Konstytucja RP z 1997 r.

Uwagi:

Egzamin ustny lub ustny zdalnie poprzez Blackboard Collaborate

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kużelewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kużelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi instytucjami ustroju konstytucyjnego RP.

Pełny opis:

W trakcie wykładu w szczególności omawiane są: definicje i podstawowe pojęcia,

źródła prawa konstytucyjnego,

zasady konstytucyjne,

prawa, wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela,

Sejm i Senat,

Prezydent, Rada Ministrów,

Sądy i Trybunały,

Demokracja bezpośrednia

Polska w UE

organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

Literatura:

Prawo konstytucyjne red. S. Bożyk, Białystok 2020.

Konstytucja RP z 1997 r.

Uwagi:

Egzamin ustny lub ustny zdalnie poprzez Blackboard Collaborate

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.