Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura filmowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3AKP Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kultura filmowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami kultury filmowej.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z najbardziej charakterystycznym zjawiskami wpływającymi na kształt współczesnego kina i osadzenia go w kulturze. Omawiając poszczególne zjawiska zawsze zostają one osadzone w szerszym, kulturowym kontekście. na przykład mówiąc o neomodernizmie w kinie zostaje zarysowana również problematyka slow life, slow reading, fomo, modernizmu, zmian jakie zachodzą w przypadku recepcji dzieła filmowego. Studenci zapoznają się również z metodami interpretacji dzieła filmowego jako tekstu kultury nasączonego znaczeniami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

3 rok I stopnia Akza

Semestr zimowy

Moduł specjalnościowy - stacjonarne I stopień Pedagogika

4 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 15 godzin

- udział w ćwiczeniach - 15 godzin

- udział w konsultacjach - 10 godzin

- przygotowanie do zajęć i zaliczenia - 60

- prace własne studenta (prezentacja, posty, komentarze online) - 15 godzin

Wskaźniki ilościowe:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 60 godzin - 2 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 60 godzin - 2 pkt ECTS

Literatura:

1. K. Loska, Postkolonialna Europa

2. M. Kempna-pieniążek Neo noir

3. R. Syska, Filmowy neomodernizm

4. J. Aumont, Interpretacja filmów

5. J. Aumont, M. Marie, Analiza filmu

6. D. Bordwell, K. Thompson. Film Art. Sztuka filmowa.

7. J. ostaszewski, Historia narracji filmowej.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka:

KA6_WG1 - zna elementarną terminologię związaną z kulturą filmową i rozumie jej źródła

KA6_WK3 - ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

KA6_WK7 - ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji związanych z kulturą filmową

KA6_UW2 - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kultury filmowej oraz w celu analizowania i interpretowania problemów kulturalnych

KA6_KK1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

KA6_KO2 - ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowej

KA6_KO4 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Napisanie przez studentów eseju który byłby krytyczną analizą filmową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski
Prowadzący grup: Tomasz Adamski, Joanna Mytnik-Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.