Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja plastyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2BHS Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja plastyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Analiza podstawy programowej oraz wybranych programów w zakresie edukacji plastycznej w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym.

Metodyka edukacji plastycznej: cele, metody, formy nauczania, środki dydaktyczne, podręczniki.

Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w nauczaniu plastyki.

Techniki plastyczne wspomagające rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka.

Praktyczna realizacja zadań plastycznych w różnorodnych technikach umożliwiających uzyskanie oryginalnych wypowiedzi plastycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć plastycznych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studenci przyswajają i pogłębiają wiedzę na temat najważniejszych zagadnień z zakresu wiedzy o sztuce i aktywności plastycznej dziecka; treści edukacji plastycznej zawarte w podstawach programowych oraz przykładowych programach nauczania przewidzianych do realizacji w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej; zasady, metody, formy realizacji tych treści, wyrobienie umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia zajęć plastycznych oraz oceniania pracy dzieci i ich wytworów. Słuchacze w ramach ćwiczeń praktycznych poznają techniki plastyczne wspomagające rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka; wykonują prace w różnorodnych technikach umożliwiających uzyskanie oryginalnych wypowiedzi plastycznych.

Literatura:

1) Braun D., Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi, Wyd, „Jedność”, Kielce 2009.

2) Jąder M., Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię, „Impuls”, Kraków 2007.

3) Płóciennik E., Just M., Dobrakowska A., Woźniak J., Metoda i wyobraźnia. Podręcznik dla nauczyciela. Lekcje twórczości w klasie 1, Difin, Warszawa 2009.

4) Popek S., Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, WSiP, Warszawa 1987.

5) Popek S. L., Psychologia twórczości plastycznej, „Impuls”, Kraków 2010.

6) Podstawa programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, KAPITAŁ LUDZKI, MEN 2009.

7) Szuman S., Sztuka dziecka. Psychologia twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1990.

8) Szuścik U., Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.

9) Wallon P., Cambier A., Englhart D.: tł. “[z fr.] Gałkowski R., Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- opisuje metody i formy pracy na szczeblu wychowania przedszkolnego oraz zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji plastycznej dzieci

- dostosuje proces nauczania-uczenia się do rzeczywistych potrzeb oraz do możliwości poznawczych i wykonawczych dzieci

- zaprojektuje różnorodne sytuacje edukacyjne w formie zajęć zintegrowanych ze szczególnym uwzględnieniem środków wyrazu plastycznego, takich jak kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne)

- kompetentnie prowadzi zajęcia plastyczne podczas ćwiczeń w ramach symulacji zajęć przedszkolnych i szkolnych oraz praktyk pedagogicznych na podstawie samodzielnie przygotowanych planów metodycznych

- systematycznie pogłębia i uaktualnia swoją wiedzę z dziedziny teorii i metodyki nauczania plastyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na zasadzie samokształcenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia:

- obserwacja studenta i analiza jego wypowiedzi podczas dyskusji

- ocena prac plastycznych studentów wykonanych różnymi technikami

- ocena samodzielnej pracy studenta (prace plastyczne)

- przygotowanie

prezentacji multimedialnej, referatu łączącego dziedziny sztuki z pracą plastyczną dziecka

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Świdzińska
Prowadzący grup: Marzanna Morozewicz, Dorota Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Świdzińska
Prowadzący grup: Dorota Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.