Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3AHO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacja regionalna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przemiany społeczno-polityczne w Polsce dokonujące się od 1989 roku dokonały przewartościowań także w sferze odniesień do małej ojczyzny.


Istnieje potrzeba odpowiednio zorganizowanych działań pedagogicznych, które n a d a d z ą z n a c z e n i e dziedzictwu kulturowemu w wymiarze regionalnym oraz wskażą drogę do wykorzystania dziedzictwa regionu w budowaniu pełnej i zrównoważonej tożsamości społeczno-kulturowej.


Celem zajęć jest wskazanie na rolę k r y t e r i a n y c h a t r y b u t ó w tożsamościowych w skali regionu w budowaniu tożsamości

Skrócony opis:

Zaprezentowanie wiedzy o regionie jako elementu tożsamości społeczno-kulturowej i regionalizmu jako wartości

Zaprezentowanie wybranych elementów dziedzictwa regionalnego północnego Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku jako stolicy regionu Północnego Podlasia.

Wskazanie na złożoność dziedzictwa kulturowego regionu z podkreśleniem kontekstu etnicznego i konfesyjnego.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

dziedzina - nauki społeczne; dyscyplina - pedagogika

rok studiów III, semestr 6

wykład - 15 godzin

ćwiczenia 15 godzin

ETCS - 2 pkt

Wskaźniki ilościowe Bilansu nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim - 1 pkt

15 g.wykład + 15 godz. ćwiczenia

Praca samodzielan studenta - 1 pkt

15 godz. przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych

15 godz. przygotowanie do zaliczenia przedmiotu

Literatura:

P.Petrykowski; Edukacja regionalna, Toruń 2003

A.Dobroński; Białystok - historia miasta, Białystok 1998

A.Dobroński; Historia województwa podlaskiego, Białystok 2010

A.Dobroński i inni; Białystok, oblicza miasta, Białystok 1999

Efekty uczenia się:

Student:

1. zna elementarne pojęcia używane w edukacji regionalnej, rozumie ich źródła, dostrzega możliwości stosowania w pokrewnych dyscyplinach k_w01

2. zna struktury społeczne i instytucje życia społecznego k_w07

3. ma elementarną wiedzę dotyczącą symboli kulturowych związanych z dziedzictwem regionu, pozwalającą na efektywne komunikowanie tegoż dziedzictwa w kontekstach edukacyjnych k_w08

4.potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające realizować cele związane z projektowaniem i realizacją profesjonalnych działań k_u13

5.ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania, dokonuje samooceny swoich kompetencji k_k01

6. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne związane z edukacją regionalną k_k08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w formie terenowej gry miejskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sobecki
Prowadzący grup: Urszula Namiotko, Mirosław Sobecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sobecki
Prowadzący grup: Urszula Namiotko, Mirosław Sobecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.