Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyczne aspekty pracy pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S1-2XJCL Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Etyczne aspekty pracy pedagoga
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe zagadnienia z etyki ogólnej, antropologii filozoficznej i teorii wychowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami etyki zawodowej, normami obowiązującymi w kodeksie zawodowym pedagoga. Wyposażenie studentów w wiedzę, która pozwoli im dostrzec i analizować dylematy etyczne pojawiające się podczas wykonywania obowiązków zawodowych oraz przewidzieć skutki konkretnych działań.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu

Wykład ma za zadanie omówienie następujących zagadnień:

- przedmiot etyki pedagogicznej pedagoga

- kodeks postępowania etycznego pedagoga

- normy etyczne w etyce zawodowej pedagoga

- wartości etyczne realizowane w zawodach zaufania publicznego

- zasady etyczno-moralne w zawodzie pedagoga

- etyczne wymiary zawodu pedagoga

- obszary etycznego postępowania pedagogów

Ćwiczenia poświęcone są:

- współczesnym wyzwaniom etycznym ( pluralizm kultury, globalizacja, etyka informatyczna)

- etycznym dylematom zawodu pedagoga

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15h wykład, 15h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, metody aktywizujące

Liczba punktów ECTS 2 w tym:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 1

- o charakterze praktycznym 1

Literatura:

Chudy W., Pedagogika godności. Elementy etyki pedagogicznej, oprac. A. Szudra, TN KUL, Lublin 2009.

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996.

Styczeń T., Merecki J., ABC Etyki, Lublin 1996.

Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, RW KUL, Lublin 1995.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. T. I, T. II, WAM, Kraków 1982.

Zając D., Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (wymagana jest 75% obecności na zajęciach), pozytywnie zaliczone kolokwium oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.