Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-2GOH Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminologia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. RES stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Podczas wykładu z przedmiotu "Kryminologia" student zapozna się z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminologii jako nauki o przestępczości oraz przestępstwie i jego sprawcy, zapozna się z przejawami współczesnej przestępczości (głównie w Polsce), zostaną mu wyjaśnione czynniki determinujące zachowanie przestępne sprawców różnych przestępstw, pozna problemy związane z zapobieganiem przestępczości w Polsce oraz przedstawione mu zostaną sposoby analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

Skrócony opis:

Przedmiot kryminologii, pojęcie i działy.

Charakterystyka przestępczości w Polsce.

Czynniki utrudniające zwalczanie przestępczości w Polsce.

Związki patologii społecznych z przestępczością

Etiologia i determinanty przestępczości

Zapobieganie przestępczości

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć - 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz.,

przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 125 godzin, co

odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada

3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

E.W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

B. Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa 2009

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Difin, Warszawa 2007

E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Wyd. WSH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004

M. Jarosz, Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Wyd. AH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006

W. Filipkowski, E. M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, K. Laskowska, M. Perkowska, E. W. Pływaczewski, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 4, Warszawa 2009.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Komandor, Warszawa 2007

R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Impuls, Kraków 2007

L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. UAM, Poznań 2006

Efekty uczenia się:

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w zakresie profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

Metody i kryteria oceniania:

Forma zajęć: wykład.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin w formie testu na platformie e-learnigowej Blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Laskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Laskowska, Aleksandra Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas wykładu z przedmiotu "Kryminologia" student zapozna się z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminologii jako nauki o przestępczości oraz przestępstwie i jego sprawcy, zapozna się z przejawami współczesnej przestępczości (głównie w Polsce), zostaną mu wyjaśnione czynniki determinujące zachowanie przestępne sprawców różnych przestępstw, pozna problemy związane z zapobieganiem przestępczości w Polsce oraz przedstawione mu zostaną sposoby analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć - 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz.,

przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 125 godzin, co

odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada

3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

E.W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

B. Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa 2009

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Difin, Warszawa 2007

E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Wyd. WSH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004

M. Jarosz, Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Wyd. AH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006

W. Filipkowski, E. M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, K. Laskowska, M. Perkowska, E. W. Pływaczewski, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 4, Warszawa 2009.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Komandor, Warszawa 2007

R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Impuls, Kraków 2007

L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. UAM, Poznań 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.