Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM1-2PRO2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - I stopień stacjonarne - obow 2018/2019
Fizyka medyczna - I stopień stacjonarne - obow
fizyka medyczna 2 rok I stopień sem. letni 2022/2023
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Narzędzia komputerowe 390-FM1-1NKO
Programowanie I 390-FM1-1PRO1

Założenia (lista przedmiotów):

Komputerowe metody obliczeniowe 390-FM1-2KMO

Założenia (opisowo):

Podstawy obsługi komputera z systemem Windows lub Linux, korzystanie z darmowych IDE do nauki programowania (zaliczony przedmiot Narzędzia komputerowe). Podstawy programowania w języku C++ lub Java, edycja kodu, kompilacja i usuwanie błędów kompilacji (zaliczony przedmiot Programowanie). Matematyka z zakresu szkoły średniej.

Skrócony opis:

Doskonalenie sztuki programowania poprzez pracę z obiektami. Do wyboru programowanie w języku java, C++ lub programowanie robotyki w języku C/C++ (Arduino, Raspberry Pi, prosta elektronika).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: matematyka, informatyka

Rok studiów, semestr: rok 2, semestr 4

Moduł: narzędzia informatyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15h, laboratorium 45h

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: Z udziałem nauczyciela akademickiego: wykład 15h, laboratorium 45h (2 pkt ECTS).

Praca samodzielna: przygotowanie do zajęć w laboratorium komputerowym 67.5h, udział w konsultacjach 3h, przygotowanie do zaliczenia końcowego przedmiotu 6h (3 pkt ECTS).

Program zajęć (wykład i laboratorium, C++):

1. Wprowadzenie

2. Zaawansowana obsługa plików tekstowych

3. Wskaźniki, dynamiczne zarządzanie pamięcią.

4. Struktury danych

5. Rekurencja

6. Algorytmy sortowania

7. Klasy i obiekty

Literatura:

C++:

[1] W. Porębski, Język C++ : wprowadzenie do programowania, wyd. 2, Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help", Warszawa 1999

[2] J. Grębosz, Symfonia C ++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Wydawnictwo "Edition 2000" : Oficyna Kallimach, Kraków 2005

[3] S. Prata, Język C++, wyd. 5, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006

[4] A. Koenig, Accelerated C++ : practical programming by example, 22nd printing, Addison-Wesley, Boston 2013

JAVA:

[1] B. Eckel, Thinking in Java: edycja polska, wyd. 4, Wydawnictwo Helion, Gliwice

[2] B. Boone, Java dla programistów C i C++, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998

ROBOTYKA:

[1] Simon Monk – Zabawy z elektroniką – ilustrowany przewodnika dla wynalazców I pasjnatów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014

[2] Daniel J. Barrett – Linux Leksykon kieszonkowy, Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

[3] Andrew Robinson, Mike Cook – Raspberry PI. Najlepsze projekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014

[4] Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie – Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014

Efekty uczenia się:

K_W25 - zna podstawy programowania w wybranym języku wyższego poziomu

K_U23 - umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić

K_K05 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

wykład: Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie obecności i aktywności studenta na wykładzie. Nieobecność na ponad połowie wykładów kwalifikuje do nie zaliczenia przedmiotu.

laboratorium: Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie obecności, pracy na laboratorium, prac domowych oraz zaliczenia praktycznego przy komputerze obejmującego zagadnienia omawiane w trakcie zajęć. Nieobecność na ponad połowie zajęć laboratoryjnych kwalifikuje do nie zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Brancewicz
Prowadzący grup: Marek Brancewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Narzędzia komputerowe 0900-FS1-1NKO
Programowanie 0900-FS1-2PRO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Doskonalenie sztuki programowania strukturalnego i wprowadzenie do programowania obiektowego w języku C++.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: matematyka, informatyka

Rok studiów, semestr: rok 2, semestr 4

Moduł: narzędzia informatyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15h, laboratorium 45h

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: Z udziałem nauczyciela akademickiego: wykład 15h, laboratorium 45h (2 pkt ECTS).

Praca samodzielna: przygotowanie do zajęć w laboratorium komputerowym 67.5h, udział w konsultacjach 3h, przygotowanie do zaliczenia końcowego przedmiotu 6h (3 pkt ECTS).

Program zajęć (wykład i laboratorium, C++):

1. Wprowadzenie

2. Zaawansowana obsługa plików tekstowych

3. Wskaźniki, dynamiczne zarządzanie pamięcią.

4. Struktury danych

5. Rekurencja

6. Algorytmy sortowania

7. Klasy i obiekty

Literatura:

[1] W. Porębski, Język C++ : wprowadzenie do programowania, wyd. 2, Komputerowa Oficyna Wydawnicza "Help", Warszawa 1999

[2] J. Grębosz, Symfonia C ++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Wydawnictwo "Edition 2000" : Oficyna Kallimach, Kraków 2005

[3] S. Prata, Język C++, wyd. 5, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006

[4] A. Koenig, Accelerated C++ : practical programming by example, 22nd printing, Addison-Wesley, Boston 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)