Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizyki fazy skondensowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM2-1FFS Kod Erasmus / ISCED: 13.204 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki fazy skondensowanej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka (cały wydział) - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania konieczne do uczestnictwa w wykładzie "Podstawy fizyki fazy skondensowanej"


wstęp do fizyki, pracownia fizyczna

podstawy analizy matematycznej

podstawy mechaniki kwantowej


znajomość pojęć: masa atomowa, masa cząsteczkowa, definicja mola, masa molowa, gęstość, objętość molowa,

gaz doskonaly i jego własności

definicja ciepła właściwego i ciepła molowego

liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej

prawo Hooke'a

oscylator harmoniczny, drgania masy na sprężynce i dwóch mas na sprężynce

fale mechaniczne

fale elektromagnetyczne w próżni, promieniowanie ciała doskonale czarnego

pojęcie oporu elektrycznego, opór właściwy


Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy fizyki fazy skondensowanej obejmuje wykład, konwersatorium i laboratorium. Studenci poznają budowę, sposób opisu oraz metody badań materii skondensowanej.

Pełny opis:

Zagadnienia dotyczące układów strukturalnie nieuporządkowanych oraz kryształów. Ekspertmentalne metody badań - dyfrakcja promieniowania X i neutronów, transport elektronowy, metody spektroskopowe. Podstawowe koncepcje teoretyczne fizyki ciała stałego - kinematyczna teoria dyfracji sięć odwrotna, fonony, gaz Fermiego, struktura elektronowa.

Studenci rozwiązują zadania ilustrujące wykładane treści. Studenci przeprowadzają lub uczestniczą w eksperymentachy dotyczących dyfrakcji promieniowania X, ciepła przemiany fazowej, ciepła właściwego, przewodnictwa elektrycznego, zjawisk krytycznych.

Literatura:

C.Kittel, Wstęp do Fizyki Ciała Stałego, PWN, Warszawa, 1999

H. Ibach, H. Lüth, Fizyka Ciała Stałego, PWN, Warszawa, 1996

N. W. Ascroft,N. D. Mermin, Fizyka ciała stałego, PWN, Warszawa, 1986

Treści z wykładów dostarczane na platformę e-learningową

Efekty uczenia się:

-zna podstawowe koncepcje teoretyczne stosowane do wyajaśniania własnoąści materii skondensowanej

-stosuje zasady mechaniki kwantowej do wyjaśniania własności materii

-zna podstawowe metody eksperymentalne weryfikujące własności materii skondensowanej,

-nabywa zdolności do poszerzania wiedzy w zakresie fizyki fazy skondensowanej w oparciu o opanowany język i pojęcia,

-umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z zasobów literatury oraz Internetu w odniesieniu do problemów z fizyki fazy skondensowanej

-nabywa umiejętności pracy w zespole laboratoryjnym, przyjmując w nim rolę wykonawcy lub koordynatora eksperymentu,

-nabywa umiejętności organizowania pracy zespołu laboratoryjnego i przyjmowania odpowiedzialności za efekty jego pracy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny, kolokwia, raporty z doświadczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymański
Prowadzący grup: Marek Brancewicz, Wojciech Olszewski, Krzysztof Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.