Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podejmowanie zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-2PZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podejmowanie zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - Europeistyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowania zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, chodzi o znajomość prawa europejskiego w tym zakresie. Przedmiotem analizy są akty prawne UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i przedmiotowa literatura. Zajęcia koncentrują się wokół tematyki swobody podejmowania zatrudnienia w krajach UE, różnych form zatrudnienia, czasu pracy, transferu przedsiębiorstwa, niewypłacalności przedsiębiorstwa, uprawnień rodzicielskich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowania zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, chodzi o znajomość prawa europejskiego w tym zakresie.

Literatura:

1. Europejskie prawo pracy, L. Florek, Warszawa 2010

2. A.M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 2008

3. A.M. Świątkowski, Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Żywolewska
Prowadzący grup: Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)