Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fenomenologia umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-1FNU1 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fenomenologia umysłu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do podstawowych pojęć i problemów współczesnej fenomenologii w powiazaniu z kognitywistyczną problematyką natury i rodzaju procesów umyslowych, w szerokim sensie poznawczych, w tym zwłaszcza do problemu relacji między pierwszoosobowym świadomym doświadczeniem a jego wyjaśnieniem w trzecioosobowym języku nauk zorientowanych naturalistycznie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Centralnym problemem kursu powinno być to, co we współczesnych naukach o poznaniu nazywa się często "trudnym problemem świadomości". Punktem wyjścia byłaby fenomenologiczna idea świadomości, którą można znaleźć przede wszystkim w filozofii Husserla, ale także jego nieortodoksyjnych uczniów i następców: Sartre'a, Merleau-Ponty'ego, Heideggera, punktem dojścia zaś próba łączenia podejścia fenomenologicznego z podejściem naturalistycznym ilustrowana np. propozycjami Dana Zahaviego.

Pełny opis:

Tematy wykładów - zarys ogólny

1. Fenomenologia a naturalistyczne nauki o umyśle. "Trudne pojęcie świadomości"

2. Fenomenologiczna idea świadomości

3. Fenomenologiczne doświadczenie ciała

4. Fenomenologiczne doświadczenie innego

5. Fenomenologiczna koncepcja intersubiektywności

6. Heterofenomenologia jako próba syntezy analiz fenomenologicznych z naturalistycznymi badaniami mózgu i procesów poznawczych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Shaun Gallagher, Dan Zahavi, Fenomenologiczny umysł, PWN, Warszaw 2018

Proponowana literatura uzupełniająca:

1. Dan Zahavi, Fenomenologia Husserla, WAM, Kraków 21012

2. Przewodnik po filozofii umyslu, red. M. Miłkowsi, R. Poczobut, WAM, 2012 (wprowadzenie)

3. M. Kowalska, "Redukcje swiadomości", w: Analiza i Egzystencja, nr 11, 2010 (oraz inne artykuły z tego numeru czasopisma).

Efekty uczenia się:

- przyswojenie głównych pojęć i problemów współczesnej fenomenologii w kontekście filozofii umysłu i nauk kognitywnych (KA6_WG10 i WG15)

- rozumienie relacji między filozofią, w szczególności fenomenologią, a naturalistycznymi badaniami umysłu w perspektywie interdyscyplinsrnej (WG10, WG15, UK6)

- umiejętność posługiwania się podstawową terminologią fenomenologiczną (UK5)

- otwartość intelektualna i umiejętność krytycznego myślenia (KK1, KK2).

Metody i kryteria oceniania:

- regularny i czynny udział w wykładach (zadawanie pytań, udział w obecnych na wykładzie elementach dyskusji) - 30% oceny całkowitej

- znajomość zagadnień omawianych na wykladach, sprawdzona w pisemnym egzaminie końcowym - 30%

- znajomość zagadnień omawianych w obowiązkowej literaturze, sprawdzona w pisemnym egzaminie końcowym - 40%

Warunek zaliczenia przedmiotu: zdanie egzaminu pisemnego

Lista możliwych zagadnień egzaminacyjnych zostanie podana pod koniec semestru, najpóźniej na tydzień przed egzaminem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kowalska
Prowadzący grup: Wioletta Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części ogólnej

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Problem świadomości jako wyzwanie dla empirycznych nauk o poznaniu. Czy komputer może myśleć?

2. Świadomość jako "byt absolutny" według Husserla i podstawowe pojęcia Husserlowskiej fenomenologij (intencjonalność, redukcja fenomenologiczna, świat pierwotnego doświadczenia)

3. Fenomenologiczne doświadczenie ciała: ciało własne i ciało przedmiotowe. (od Husserla do Merleau-Ponty'ego)

4. Fenomenologiczne pojęcie egzystencji (Heidegger, Sartre)

5. Fenomenologiczne doświadczenie innego podmiotu (Husserl, Sartre, Levinas)

6. Naturalizacja fenomenologii i heterofenomenologia w świetle propozycji Gallaghera i Zahaviego (dwa wykłady)

Literatura:

Jak w części ogólnej plus, w ramach lektury uzupełniającej:

John Searle, Czy komputery mogą myśleć? (tekst dostępny w internecie)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kowalska
Prowadzący grup: Wioletta Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Jak w części ogólnej

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Problem świadomości jako wyzwanie dla empirycznych nauk o poznaniu. Czy komputer może myśleć?

2. Świadomość jako "byt absolutny" według Husserla i podstawowe pojęcia Husserlowskiej fenomenologij (intencjonalność, redukcja fenomenologiczna, świat pierwotnego doświadczenia)

3. Fenomenologiczne doświadczenie ciała: ciało własne i ciało przedmiotowe. (od Husserla do Merleau-Ponty'ego)

4. Fenomenologiczne pojęcie egzystencji (Heidegger, Sartre)

5. Fenomenologiczne doświadczenie innego podmiotu (Husserl, Sartre, Levinas)

6. Naturalizacja fenomenologii i heterofenomenologia w świetle propozycji F. Varelli oraz "trzecia droga" Gallaghera i Zahaviego

Literatura:

Jak w części ogólnej plus, w ramach lektury uzupełniającej:

John Searle, Czy komputery mogą myśleć? (tekst dostępny w internecie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.