Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epistemologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-2EPI3 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Epistemologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest wprwadzenie studentów w podstawowe zagadnienia epistemologii tak, aby umieli głębiej i krytyczniej analizować osiągnięcia nauk szczegółowych wchodzących w skład kognitywistyki. Materiał obejmuje klasyczne pojęcia związane z wiedzą i prawdą, spory dotyczące metod i źródeł poznania, a także zagadnienia na styku epistemologii, filozofii nauki i metodologii.

Skrócony opis:

Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia w formie dyskusji i dodatkowych objaśnień zagadnień, na podstawie lektur.

Zaliczenie wykładu – sprawdzian pisemny.

Zaliczenie na ocenę (ćwiczenia) – na podstawie aktywności podczas zajęć, wyników kartkówek i pracy pisemnej.

Pełny opis:

wykład: 30 godz.

ćwiczenia: 15 godz.

4 punkty ECTS

Udział w wykładach 30 godzin

Udział w ćwiczeniach 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń (lektury) 20 godzin

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 20 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej z ćwiczeń 15 godzin

Wskaźniki ilościowe:

godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 47 godzin

o charakterze praktycznym: 0

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Grobler, "Epistemologia. Sadwiczowa teoria wiedzy." Kraków, Universitas 2019.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe pojęcia epistemologii. K_W04

2. Student zna główne filozoficzne koncepcje poznania. K_W21

3. Student posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami specyficznymi dla teorii poznania. K_U01

4. Student umie jasno komunikować posiadaną wiedzę z zakresu epistemologii, zajmować stanowisko w dyskusji oraz podawać argumenty poprawne

pod względem merytorycznym i logicznym. K_U06

5. Student przyjmuje postawę krytyczną w dyskusjach naukowych i światopoglądowych. K_K07

6. Studenta cechuje otwartość na nowe tendencje we współczesnej nauce. K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Białek
Prowadzący grup: Maja Białek
Strona przedmiotu: https://blackboard.uwb.edu.pl/webapps/blackboard/execute/modulepage/view?course_id=_7603_1&cmp_tab_id=_7610_1&editMode=true&mode=cpview
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady w cyklu 2020/2021 prowadzone będą w formie prezentacji multimedialnej na zywo lub za pośrednictwem Blackboard Collaborate Ultra.

Ćwiczenia zgodnie z planem będą się odbywać w sali.

Reszta - jak w informacjach niezależnych od cyklu.

Pełny opis:

W cyklu 2020/2021 oprócz klasycznych zagadnień dotyczących głównych pojęć epistemologicznych i sporów o metody, źródła i zakres poznania wykład będzie się koncentrował na społecznym wymiarze sporów epistemologicznych, szczgeólnie w świetle metod i ustaleń epistemologi formalnej.

Literatura:

Wykład (literatura podstawowa, wymagana do egzaminu):

A. Grobler, "Epistemologia. Sadwiczowa teoria wiedzy." Kraków, Universitas 2019 -

rozdziały 1, 4, 5, 8, 9, 11

Lektury uzupełniające:

D. Bradley, A Critical Introduction to Formal Epistemology, Bloomsbury, London 2015.

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, tłum. T. Baszniak, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002.

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, Kęty 2003.

Ćwiczenia:

Miłkowski, M. (2013), Epistemologia znaturalizowana, w: R. Ziemińska (red.), Przewodnik po epistemologii, 495-524.

M. Hohol, Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych. Copernicus Center Press, Kraków 2013, rozdział 6: Problem wyjaśniania neurokognitywnego

K. R. Popper, Wiedza obiektywna i inne eseje, PWN, Warszawa 2002, par. 6-221; str. 60-100.

L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, PWN, Warszawa 2004, par. 217-303

Gettier, E. (1990), Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?, tłum. J. Hartman, J. Rabus, „Principia” 1.

Uwagi:

W trakcie trwania kursu dodatkowe materiały i propozycje lektur uzupełniających będą udostępniane na platformie Blackboard Collaborate.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Białek
Prowadzący grup: Maja Białek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.