Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
460-KS1-3ANM6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-1AK1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z antropologią kulturową. Studenci zapoznają się z podstawowymi kategoriami pojęciowymi tej dyscypliny wiedzy, jej zakresem problemowym, umiejscowieniem pośród innych nauk, metodami badawczymi.

Porządek wykładu i ćwiczeń będzie raczej problemowy niż historyczny, ale poznanie dziejów dyscypliny będzie możliwe dzięki podręcznikowi.

Zagadnienia łączące antropologie społeczno-kulturową z kognitywistyką będą tylko dotknięte, z uwagi na to, że te treści będą obecne podczas innych zajęć na tym kierunku studiów.

Strona przedmiotu
460-KS1-1AK1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z antropologią kulturową. Studenci zapoznają się z podstawowymi kategoriami pojęciowymi tej dyscypliny wiedzy, jej zakresem problemowym, umiejscowieniem pośród innych nauk, metodami badawczymi.

Porządek wykładu i ćwiczeń będzie raczej problemowy niż historyczny, ale poznanie dziejów dyscypliny będzie możliwe dzięki podręcznikowi.

Zagadnienia łączące antropologie społeczno-kulturową z kognitywistyką będą tylko dotknięte, z uwagi na to, że te treści będą obecne podczas innych zajęć na tym kierunku studiów.

Strona przedmiotu
410-KS1-2ARG4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-KS1-2ARG4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-KS1-2AIITW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-1BHP
BHP
brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-KS1-1BHP
BHP
brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3BIN6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest refleksja nad wybranymi zagadnieniami bioetyki z uwzględnieniem ustaleń neuroetyki. W szczególności refleksji poddane będą źródła moralności - z perspektywy interdyscyplinarnej, zagadnienia etyki i medycyny oraz etyki ekologicznej.

Strona przedmiotu
460-KS1-3BIN6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest refleksja nad wybranymi zagadnieniami bioetyki z uwzględnieniem ustaleń neuroetyki. W szczególności refleksji

poddane będą źródła moralności - z perspektywy interdyscyplinarnej, zagadnienia etyki i medycyny oraz etyki ekologicznej.

Strona przedmiotu
460-FS2-2CSWS4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-KS1-3CSS5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3ETD6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3EIS5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza procesów afektywnych jako zjawiska o interdyscyplinarnym charakterze.Podczas kursu będziemy podejmować analizy związane z neurobiologią emocji i empatii oraz zastanawiać się będziemy nad ewolucyjnym rodowodem tych zjawisk. Następnie podejmiemy rozważania dotyczące umysłu ucieleśnionego, koncepcji markera somatycznego, inteligencji emocjonalnej i altruizmu. W dalszej części kursu zajmiemy się emocjami w kontekście interakcji społecznych, omówimy koncepcje dotyczące: wpływu procesów emocjonalnych na powstawanie systemów kulturowych.

Strona przedmiotu
460-KS1-3EIS5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza procesów afektywnych jako zjawiska o interdyscyplinarnym charakterze.Podczas kursu będziemy podejmować analizy związane z neurobiologią emocji i empatii oraz zastanawiać się będziemy nad ewolucyjnym rodowodem tych zjawisk. Następnie podejmiemy rozważania dotyczące umysłu ucieleśnionego, koncepcji markera somatycznego, inteligencji emocjonalnej i altruizmu. W dalszej części kursu zajmiemy się emocjami w kontekście interakcji społecznych, omówimy koncepcje dotyczące: wpływu procesów emocjonalnych na powstawanie systemów kulturowych.

Strona przedmiotu
410-KS1-2EPI3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia w formie dyskusji i dodatkowych objaśnień zagadnień, na podstawie lektur.

Zaliczenie wykładu – sprawdzian pisemny.

Zaliczenie na ocenę (ćwiczenia) – na podstawie aktywności podczas zajęć, wyników kartkówek i pracy pisemnej.

Strona przedmiotu
460-KS1-2EPI3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-2EPK3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-KS1-2EPK3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-FS2-2FNEWS3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-1FNU1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Centralnym problemem kursu powinno być to, co we współczesnych naukach o poznaniu nazywa się często "trudnym problemem świadomości". Punktem wyjścia byłaby fenomenologiczna idea świadomości, którą można znaleźć przede wszystkim w filozofii Husserla, ale także jego nieortodoksyjnych uczniów i następców: Sartre'a, Merleau-Ponty'ego, Heideggera, punktem dojścia zaś próba łączenia podejścia fenomenologicznego z podejściem naturalistycznym ilustrowana np. propozycjami Dana Zahaviego.

Strona przedmiotu
460-KS1-1FNU1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nazwa przedmiotu: Fenomenologia umysłu

Miejsce w procesie kształcenia: II semestr

Forma: wykład, 15 g.

Metoda dydaktyczna: wykład w sali z elementami dyskusji

Forma zaliczenia: egzamin

Szacowany nakład pracy studenta: 50 g = 2 ECTS

Strona przedmiotu
410-KS1-3FIK5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-KS1-3FIK5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-FS1-2FNAD3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3FIP6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-KS1-3FIP6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-KS1-3FSI5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do współczesnej problematyki filozofii sztucznej inteligencji obejmującej takie zagadnienia szczegółowe, jak: nadzieje i zagrożenia związane z rozwojem SI, aspekty prawno-etyczne SI, człowiek a SI, transhumanizm i jego krytyka, rola artefaktów kognitywnych w rozwoju poznawczym człowieka, interfejsy człowiek-maszyna, rola nowych technologii informacyjnych w funkcjonowaniu współczesnego człowieka, przyszłość SI. W wypadku tego przedmiotu nie chodzi o opanowanie nowych technik informatycznych, lecz o rozwinięcie zdolności do rozumienia i krytycznej analizy problemów filozoficznych implikowanych przez spektakularny rozwój sztucznej inteligencji w XXI wieku.

Strona przedmiotu
460-KS1-3FSI5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do współczesnej problematyki filozofii sztucznej inteligencji obejmującej takie zagadnienia szczegółowe, jak: nadzieje i zagrożenia związane z rozwojem SI, aspekty prawno-etyczne SI, człowiek a SI, transhumanizm i jego krytyka, rola artefaktów kognitywnych w rozwoju poznawczym człowieka, interfejsy człowiek-maszyna, rola nowych technologii informacyjnych w funkcjonowaniu współczesnego człowieka, przyszłość SI. W wypadku tego przedmiotu nie chodzi o opanowanie nowych technik informatycznych, lecz o rozwinięcie zdolności do rozumienia i krytycznej analizy problemów filozoficznych implikowanych przez spektakularny rozwój sztucznej inteligencji w XXI wieku.

Strona przedmiotu
410-KS1-1FUM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących natury stanów umysłowych. Omówione zostaną podstawowe stanowiska dotyczące natury zjawisk psychicznych: dualizm psychofizyczny, behawioryzm logiczny, teorie identyczności, funkcjonalizm i inne teorie antyredukcyjne. Szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane z tzw. wyróżnikiem sfery mentalnej: intencjonalność i świadomość.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)